ราคายางวันนี้(4 ต.ค.60)ยางแผ่น-ขี้ยางขยับเล็กน้อย

  •  
  •  
  •  
  •  


สถาการณ์ราคายาง ประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560

ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 49.29 + 0.24 4 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.75 0.00 4 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 48.00 0.00 4 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 40.50 + 0.50 4 ต.ค. 2560

ส่วนราคาท้องถิ่น ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 47.70 40.50 48.00 46.00
สุราษฏร์ธานี 46.50 40.85 47.00
นครศรีธรรมราช 46.90 39.75 46.00
ยะลา 47.17
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา:การยางแห่งประเทศไทย