ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคากระเตื้องขึ้นแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชี้ผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2560 คาดมีผลผลิต 31.16 ล้านตัน จากปีที่ 30.95 ล้านตัน  ขณะที่ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้ขยับขึ้นแล้ว 1.34 บาท

              สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานโดยอ้างที่มาของข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560 ว่า ผลการสรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศของมันสำปะหลัง มีผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2560 (เริ่มออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) คาดว่ามีพื้นที่เก็บเกี่ยว 8.91 ล้านไร่ ผลผลิต 30.95 ล้านตัน ผลผลลิตต่อไร่ 3.47 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 9.07 ล้านไร่ ผลผลิต 31.16 ล้านตัน และผลผลิตต่อไร่ 3.44 ตัน พบว่า พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตลดลงร้อยละ 1.76 และ 0.67 ตามลำดับ ส่วนผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นร้อยละ 0.87 โดยเดือนกันยายน 2560 คาดว่าจะมีผลผลิตออกสู่ตลาด 1.49 ล้านตัน (ร้อยละ 4.82 ของผลผลิตทั้งหมด)

          ส่วนภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศของข้าวโพดในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้ ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 6.05 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 5.97 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.34 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.87 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 4.83 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.83

         ขณะที่สถานการณ์การผลิต การตลาดและราคาในประเทศ ของสินค้าประมง ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 23 – 29 กันยายน 2560 ) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯการตลาด

           ความเคลื่อนไหวของราคาสัตว์น้ำที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้มีดังนี้ คือ  ปลาดุกบิ๊กอุย ราคาที่ชาวประมงขายได้ ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 45.46 บาท ราคาลดลงจากกิโลกรัมละ 45.78 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา 0.32 บาท

ที่มาข้อมูล : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)