สรุปราคาสินค้าเกษตร ข้าว-ไข่ไก่-เนื้อไก่ลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 25-29 กันยายน 2560 พบว่าหลายรายการในช่วงนี้ราคาลดลง อาทิ ข้าว  ไข่ไก่ เนื้อไก่ และยังแนวโน้มที่ราคาจะอ่อนตัวอีกหลายรายการ อาทิ ถั่วเหลือง เนื้อสุกรเป็นต้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ด้านปริมาณผลผลิตที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 354.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับจำนวนประชากรสุกรของสหรัฐอเมริกา ที่เติบโตมากกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา ถึงร้อยละ 2.5 ขณะที่จำนวนประชากรโคและไก่เนื้อก็เติบโตขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะเป็นฐานรองรับการผลิตอาหารสัตว์ต่อไป ทั้งนี้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่างประเทศมีแนวโน้มยืนอ่อนจากภาวะการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่มากขึ้นในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามต้องติดตามการประกาศสต๊อกข้าวโพดของโลกที่วงการค้าคาดว่าอาจจะต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
สัปดาห์ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนตุลาคม อยู่ที่ 308.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 965.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ มีความคืบหน้ากว่าที่ประมาณการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกันภาวะราคาน้ำมันถั่วเหลืองก็อ่อนตัวลง กอปรกับภาวะฝนตกในบราซิลดีขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ปลาป่นสัปดาห์นี้มีต่อเนื่องสมดุลกับปริมาณปลาป่นในท้องตลาด ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ  430 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 319 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 338 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 333 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,250 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ลดลงจากกระสอบละ 980 บาท เป็นกระสอบละ 970 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาทรงตัว
ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริโภคชะลอตัวลงจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 56-60 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 56-60 บาท เป็นกิโลกรัมละ 54-58 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 58)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาลดลง
สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับความต้องการบริโภคเนื้อไก่ที่ลดลงจากภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ กอปรกับเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียน ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 36 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 19.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะลดลง

ไข่ไก่ : ราคาลดลง
ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน ขณะที่การบริโภคไข่ไก่ลดลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปิดภาคเรียน ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.60 บาท เป็นฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะลดลง

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF