ขึ้น 2 วัน ร่วงอีกราคายางวันนี้(28 ก.ย.60)

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์ราคายางพาราประจำวันที่ 28 กันยายน 2560

ราคาประมูล  ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

……………………………………………………………………..

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 49.87 -1.46 28 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 54.18 -0.59 28 ก.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 51.00 0.00 28 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 42.50 -1.00 28 ก.ย. 2560

……………………………………………………………………………………………..

ส่วนราคาท้องถิ่น ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 48.70 42.50 51.00 49.00
สุราษฏร์ธานี 49.00 43.00 50.65
นครศรีธรรมราช 48.70 42.70 50.20
ยะลา 46.20
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา : กา่รยางแห่งประเทศไทย