ราคายางวันนี้(25 ก.ย.60)

  •  
  •  
  •  
  •  

สถาการณ์ วันที่ 25 กันยายน 2560   ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 50.40 -0.50 25 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.98 0.00 25 ก.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 50.00 0.00 25 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 43.00 0.00 25 ก.ย. 2560
ส่วนราคาท้องถิ่น ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 49.20 43.00 50.00 48.00
สุราษฏร์ธานี 49.00 43.35 50.00
นครศรีธรรมราช 48.80 42.75 49.40
ยะลา 47.25
บุรีรัมย์
     
       

ที่มา : ที่มาการยางแห่งประเทศไทย