กยท.ต้องใช้ ม.8 แก้ปัญหาราคายาง

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…อุทัย สอนหลักทรัพย์

          สถานะการณ์ราคายางพาราในช่วงต้องยอมรับว่า ใม่ปกติครับ เดี๋ยวก็ขึ้นเดดี๋ยวก็ลงไม่เป็นกระบวนอยู่อยู่ตลอดเวลา หรือที่เรียกว่าราคาผัวผวนนั่นแหละ

         ในสถานการณ์เช่นปัจุบันนี้จะทำให้นักเก็งกำใรได้วิเคราะห์และประเมินราคาเพี่อหากำใรในฐานะที่เป็นพ่อค้า และอาจสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อบิดเบือนกลไกตลาดของนักเก็งกำใร ถือเป็นการซำเติมเกษตรกรอยู่ตลอดเวลา

         ดังนั้นทางการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) จะต้องทำหนัาที่ ตามวัตถุประสงค์ของตามมาตรา8(1) แห่งพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพราะกยท.เป็นองค์กรกลางที่รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราทั้งประเทศอย่างเป็นระบบครบวงจร(4)

        ทั้งนี้เพื่อดำเนินการรักษาเสถียรภาพราคายางนี่แหละครับ คือหน้าที่ความรับผิดชอบของกยท.ซึ่งมีความพร้อมด้วยบุคลากรจำนวนมาก มีงบประมาณพร้อมจ่ายและมีกลไกของรัฐสนับสนุนอย่างเต็มที่น่าที่จะทำหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การยางฯ ตามมาตรา 8  ได้ครบถัวน เพี่อให้การสนับสนุน ส่งเสริม แก้ปัญหาราคาพาราและ ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ของยางพาราอย่างครบวง ให้เหมือนกับบริษัทยักษ์ใหญ่ผู้ส่งออกทั้ง 5 บริษัท หรือที่รู้จักในนาม บริษัท 5 เสือนอนกิน วิเคราะห๋กันอยู่

          ผมเชื่อมั่นว่า ถ้า กยท.วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานะราคายางได้ล่วงหน้า และประชาสัมพันธุ่ให้เกษตรกรใด้รับรู้ เกษตรกรก็จะเก็บยางใว้เก็งราคา ซึ่งจะทำให้ตลาดยางเกิดความเคลื่อนใหวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง

         ตั้งแต่ พ.ร.บ.การยางฯ ผ่านมาเป็นเวลา 2 ปีเศษแล้ว เกษตรกรตั้งความหวังใว้ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้จะช่วยให้เสถียรภาพราคายางจะดืขึ้น แต่ก็ยังใม่เห็นคณะบริหารได้ให้อะใรต่อเกษตรกรเลย

         ด้วยเหตุนี้ผมในนามประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย(สยยท) ขอเรียกร้องให้ผู้บริหาร กยท.หันมาดูแลเกษตรกรชาวาวนยางอย่างจิงจังเสียที เพื่อให้ประวัติศาสตร์ใด้จารึกใว้ในทางที่ดีเถิดครับ!