ดิ้นสุดฤทธ์ช่วยสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ หาทุกทางช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น “ฉัตรชัย” มอบ”อำนวย ปะติเสเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ”ติดตามความคืบหน้า ก่อน เตรียมหารือ กระทรวงการคลัง และธนาคารรัฐต่อไป 

               เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 20 ก.ย.60  นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าพบกับตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น นำโดย นายเผด็จ มุ่งธัญญา ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพื่อรับทราบความคืบหน้าการสานต่อนโยบายช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          นายเลิศวิโรจน์ กล่าวว่า สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ได้มีความกังวลใจเนื่องจากกำลังขาดเงินที่จะชดใช้หนี้เยียวยาแก่สมาชิกในช่วงเดือนธันวาคม 2560 นี้ แม้ศาลแพ่งมีคำสั่ง คดีที่ 1674/2557 เมื่อวันที่ 25 พ.ย.59 ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ชนะคดี โดยต้องได้รับการชดใช้ความเสียหาย 3,811 ล้านบาท แต่ทรัพย์สินที่เป็นของกลางในคดีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้อายัดไว้ยังไม่สามารถนำออกขายทอดตลาดเพื่อนำมาเยียวยาสมาชิกได้ ทำให้สมาชิกมีความกังวลใจว่าหากกระบวนการทั้งหมดดำเนินการล่าช้าจะไม่ทันกำหนดเวลาชำระหนี้

          อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการติดตามการดำเนินการเพื่อช่วยสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นมาอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้มาหารือถึงแนวทางการดำเนินการร่วมกัน

          ด้านนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯได้เตรียมแผนรองรับเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ เพื่อให้มีเงินในการมาชำระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามเกี่ยวกับทรัพย์สินของสหกรณ์จากคดีต่างๆ ที่จะขายทอดตลาด และทรัพย์สินจากสหกรณ์ส่วนอื่นที่เป็นเงินสด หรือช่องทางอื่นๆ ที่ทางหน่วยงานรัฐจะให้การสนับสนุนได้ เพื่อให้ทันตามเป้าหมายการชำระหนี้ ประมาณ 570 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2560

          ส่วนการขอสนับสนุนเงินจากภาครัฐที่จะมาใช้ฟื้นฟูกิจการนั้น กระทรวงเกษตรฯจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง และธนาคารของรัฐเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ว่าจะมีแนวทางการช่วยเหลืออย่างไร หลังจากนั้นจะสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป