ร่วงอีก ราคายางวันนี้(20 ก.ย.60)

  •  
  •  
  •  
  •  

 

   ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา

วันที่ 20 กันยายน 2560

นิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 51.88 -0.40 20 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 53.28 -1.23 19 ก.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 50.50 -1.00 20 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 43.50 -1.50 19 ก.ย. 2560

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย