ราคายางวันนี้ ยางแผ่นดิบลดลงกก.ละ 52 สตางค์

  •  
  •  
  •  
  •  

                  สถานการร์ราคายางพาราประจำวันที่ 15 กันยายน 2560

                   ราคาประมูล ณ     ตลาดกลางยางพาราสงขลา

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 55.09 -0.52 14 ก.ย. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 56.69 -0.38 14 ก.ย. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 55.00 0.00 15 ก.ย. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 47.00 + 0.50 14 ก.ย. 2560

ที่มา : ที่มาการยางแห่งประเทศไทย