สินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์”ข้าว”ขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

 

     สรุปภาวะสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์(วันที่11-15กันยายน2560)แม้ส่วนใหญ่ราคายังทรงตัวแต่ข้าวราคาเริ่มขยับขึ้นบ้างแล้ว
ข้าวโพดราคาทรงตัว
        ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 338.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯของสหรัฐอเมริกา ประกาศปรับตัวเลขผลผลิตและสต๊อคคงเหลือที่มีมากกว่าความคาดหมาย ขณะที่บราซิลก็ปรับตัวเลขผลผลิตสูงขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม คาดว่าราคาน่าจะยังคงยืนแข็ง เป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯที่ยังเป็นช่วงเริ่มต้น มีการเก็บเกี่ยวไปแล้วเพียงร้อยละ 5 ของพื้นที่ทั้งหมด กอปรกับพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดของอาร์เจนตินามีฝนตกมากเกินกว่าความต้องการ ส่งผลให้การขยายพื้นที่เพาะปลูกไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง:ราคาทรงตัว
         สัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 300.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 953.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ มีมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ ทั้งนี้แนวโน้มราคายังยืนแข็ง จากการส่งออกผลผลิตที่ค่อนข้างดี รวมถึงปัญหาฝนตกเกินกว่าความต้องการในพื้นที่เพาะปลูกของอาร์เจนตินาเช่นกัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง        

ปลาป่น:ราคาทรงตัว
         ความต้องการใช้ปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา สอดคล้องกับปริมาณาปลาป่นในท้องตลาดที่เพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม:คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว:ราคาเพิ่มขึ้น
         สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศคึกคัก เนื่องจากอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะเดียวกันก็มีคำสั่งซื้อข้าวนึ่งจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ  402 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ  415 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 337 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 415 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,190 บาท เป็นกระสอบละ 1,200 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 980 บาท
แนวโน้ม:คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร:ราคาทรงตัว
         ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงมีต่อเนื่องและเพียงพอต่อกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่กิโลกรัมละ 61-64 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 58-62 บาท
        ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 62)
แนวโน้ม:คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ:ราคาทรงตัว
         ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับความต้องการบริโภค ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 39 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 19.00 บาท
แนวโน้ม:คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่:ราคาทรงตัว
        การบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว สอดคล้องกับปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท
แนวโน้ม:คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF