ราคายางวันนี้ตลาดกลางระยองกก.ละ 55.85 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการร์ราคายางพาราแผ่นดิบประจำวันที่ 14 กันยายน 2560 ราคาตลาดกลาง จ.ระยองอยู่ที่ กก.ล55.85บาท ขณะที่ราคาในตลาดกลางของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) 6 ตลาดอยู่ที่ กก.53.80บาท ราคาที่แตกต่างกันกก. 2.05บาท