สินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์”ข้าวโพด”ราคาตกอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

          สถานการณ์สินค้าเกษตรหลัก 7 รายการในรอบสัปดาห์  วันที่ 4-8 กันยายน 2560 พบว่า ข้าวราคาลดลงอีก ขณะที่อีก  6 รายการยังทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง
          ในสัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพิ่มขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิต ขณะที่ความต้องการใช้ยังคงทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 513 บาท เป็นหาบละ  480 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 347.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เกษตรกรเร่งระบายสต็อคผลผลิตข้าวโพดฤดูเก่าเพื่อให้มียุ้งว่างรอรับผลผลิตรอบใหม่ที่กำลังจะเก็บเกี่ยว กอปรกับภาวะส่งออกดีขึ้น แม้จะมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาในปีนี้จะมีค่อนข้างมาก ทั้งยังมีภาวะการแข่งขันสูงกับข้าวโพดบราซิล อย่างไรก็ตามคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์จึงจะเกิดแรงกดดันต่อตลาด แนวโน้มราคาจึงยืนแข็งไปอีกช่วงหนึ่ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
         ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
        สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 7 กันยายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 303.60 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 964.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากผลกระทบของพายุเฮอริเคนเออร์ม่า ที่อาจทำให้ผลผลิตเสียหายในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯในระยะอันใกล้นี้ ทั้งยังมีแรงหนุนจากภาวะการส่งออกที่ดีขึ้น เนื่องจากจีนรับซื้อถั่วเหลืองสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง        

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
         ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ปลาป่นทรงตัว ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
         การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ  402 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 337 เหรียญสหรัฐฯ
        สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาอยู่ที่กระสอบละ 1,190 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 980 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
      สัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง สมดุลกับความต้องการบริโภคยังคงมีอยู่ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 61-64 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงกิโลกรัมละ 58-62 บาท
       ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 62)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้ทรงตัว สอดคล้องกับปริมาณไก่เนื้อในเข้าสู่ท้องตลาดที่เพียงพอต่อความต้องการบริโภค ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 39 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 17.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
         ส่วนปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF