สุดยอดแบรนด์”ซีพี-เจอร์ไฮค”ว้ารางวัลส่งออกยอดเยี่ยม

  •  
  •  
  •  
  •  


กรุงเทพฯ (30 สิงหาคม 2560) – บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับ  2 รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award) สาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ และสาขาสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม ตอกย้ำความสำเร็จของผลิตภัณฑ์อาหาร แบรนด์ “ซีพี” และอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” ในเรื่องของคุณภาพและการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก

         ในปีนี้ ซีพีเอฟ ได้รับ 2 รางวัล ในสาขาผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเอง แบรนด์ ซีพี (Best Thai Brand Award) ขณะที่ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยโรงงานผลิตอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” ได้รับรางวัล สินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม (Best Green Innovation) เป็นผลมาจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดนวัตกรรมอาหารตอบโจทย์ความต้องการอาหารปลอดภัยของโลกและส่งเสริมการเข้าถึงอาหารอย่างกว้างขวางด้วยมาตรฐานสากล ตลอดจนมีกระบวนการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้พลังงาน ส่งผลให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์เลี้ยง

         นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและพัฒนาธุรกิจ ซีพีเอฟ กล่าวว่า นับเป็นอีกปีหนึ่งที่ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในฐานะผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นในสาขาแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม ในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้ถึงความมุ่งมั่นตามวิสัยทัศน์ของบริษัทสู่การเป็น “ครัวของโลก” ด้วยการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ในการผลิตอาหารคุณภาพดี ปลอดภัยต่อการบริโภค และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิตภายใต้แบรนด์สินค้า ซีพี และแบรนด์สินค้าเจอร์ไฮ

         “ในฐานะผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารชั้นนำของประเทศ ซีพีเอฟ ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนากระบวนการผลิตหรือค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ การหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตสู่การเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านอาหาร ตามมาตรฐานสากลโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสู่ความยั่งยืน” นายประสิทธิ์ กล่าวย้ำ

        สำหรับรางวัล Best Thai Brand Awards  แสดงให้ถึงความสำเร็จของ ซีพีเอฟ ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าไทยที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเอง แบรนด์ ซีพี ตามาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพ มีการพัฒนาการผลิตที่ดี และเป็นที่ยอมรับของตลาดโลก ขณะเดียวกันยังมีการส่งออกสินค้าอย่างต่อเนื่องและมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในด้านปริมาณและมูลค่า ปัจจุบันสินค้าแบรนด์ ซีพี มีสินค้าหลากหลายชนิดทั้งเนื้อสัตว์แช่เย็น-แช่แข็ง อาหารพร้อมปรุงและผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ส่งออกไป 100 กว่าประเทศทั่วโลก

        ส่วนรางวัล Best Green Innovation ที่เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือค้นหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ที่แสดงให้เห็นถึงนวัตกรรมของสินค้าและเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางจำหน่ายในตลาดในประเทศหรือตลาดต่างประเทศ โดยอาหารสุนัขแบรนด์ เจอร์ไฮ มีการส่งออกไปจำหน่ายใน 18 ประเทศทั่วโลก

         นายระวี ธีรเนตร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสุนัขแบรนด์ “เจอร์ไฮ” กล่าวว่า รางวัลสินค้านวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยมที่ได้รับ เป็นการตอกย้ำนโยบายบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ในการดำเนินกิจการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมในกระบวนการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จากต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต ลดการใช้พลังงาน เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโดยรวม ตอกย้ำถึงมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการและผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก