ใกล้แล้วงาน”ซีม่า อาเซียน”ยิ่งใหญ่ระดับนานาชาติ

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย..ดลมนัส  กาเจ

            อีกไม่กี่วันงาน งาน” SIMA ASEAN Thailand 2017 ” ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้ครับ

            งาน”ซีม่า” จุดกำเนิดที่ประเทศฝรั่งเศส มายาวนานับร้อยไปแล้ว โดยจะจัด 2 ปีต่อ 1 ครั้งครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 77  จัดขึ้นระหว่างวันที่   2560 ภายใต้ชื่องาน “แสดงสินค้านานาชาติทางด้านธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร อย่างมืออาชีพ หรือ “ซีมา ปารีส 2017” ณ ศูนย์แสดงสินค้า ปารีส นอร์ท ลิลพัลท์ ชานกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

          ศูนย์แสดงสินค้า ปารีส นอร์ท ลิลพัลท์ ขนาดใหญ่เป็นรูปทรงครึ่งวงกลมอยู่ในเนื้อที่ 185 ไร่ ภายในศูนย์แสดงสินค้าแห่งนี้แบ่งพื้นที่จัดงานเป็น 7 ฮอลล์ กินเนื้อที่สำหรับพื้นที่การจัดนิทรรศการกว่า 3 แสนตารางเมตร ผมมีโอกาสไปดูงานนี้มา 2 ครั้งคือปี 2015  หรือปี 2558 จัดระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2558 ตามคำเชิญของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด 

          ตอนนั้น คุณเดอ เกร มองต์ ผู้อำนวยการโครงการซีมา ปารีส เล่าว่า งานแสดงสินค้านานาชาติทางด้านธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร อย่างมืออาชีพ หรือ “ซีมา ปารีส” ถือเป็นงานด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดของโลก และเป็นหัวใจสำคัญของภาคการเกษตร ที่มีผู้สนใจทั่วโลก เนื่องจากเป็นศูนย์รวมของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆทั้งที่เป็นปัจจุบัน และเทคโนโลยีการเกษตรแห่งอนาคต ที่มีผู้ประกอบการนำมาแสดงตั้งแต่การเตรียมการที่เป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ คือเริ่มจากนวัตกรรมในระดับการเตรียมดิน การเพาะปลูก การเก็บเกียว และการแปรรู โดยปีนี้มีผู้ประกอบการมารวมจัดนิทรรศการจำนวน  1,740 บริษัทจาก 140 ประเทศทั่วโลก

          ล่าสุด ได้มีโอกาสหวนไปทำข่าวในง่น”ซีม่า ปารี 2017”อีกครั้ง ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2560 ตามคำเชิญของหอการค้าไทย-ฝรั่งเศส และ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

         เดิมที่งานซีม่า จะมีเพียง ซีม่า ปารีส ที่จัดในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเท่านั้น ถือเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติทางด้านธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร ที่ใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากงาน”อะกรีเทคนิก้า”ที่จัดขึ้นในประเทศเยอรมันนี 

ต่อมาในปี 2558 ทางผู้จัดคือกับบริษัท คมเอ็กซ์โปเซียม จำกัด(COMEXPOSIUM) แห่งฟรั่งเศส มองว่าในภูภาคโลกมีศักยภาพด้านภาคการเกษตรสูงขึ้นจึงขยายไปยังภูภาคอื่นคืออัฟริกา และเอเซีย ซึ่งในเอเซีย เขาเลือกประเทศไทย

         เนื่องจากเขามองว่าไทยมีศักยภาพด้านการสูงมาก และเป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกด้วย จึงร่วมกับ  บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด มาจัดในประเทศไทยชื่องานว่า “ซีมา อาเซียน ” ที่จะจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค อาริน่า เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน 2558 ภายใต้ชื่องาน “ซีมา อาเซียน ไทยแลนด์ 2615”

          สำหรับปีนี้ งาน” SIMA ASEAN Thailand” อันเป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ที่การันตีคุณภาพงานด้วยมาตรฐานสากล ‘UFI Approved Event’จากสมาคมอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าโลก (UFI)

          ถือเป็นการรับรองศักยภาพทั้งด้านมาตรฐานการจัดงาน ผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและจำนวนผู้ชมงานของงาน SIMA ASEAN Thailand ในฐานะงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ รวมถึงงาน SIMA ASEAN Thailand ยังได้รับ‘รางวัลงานแสดงสินค้าที่มีการขยายพื้นที่การจัดงานสูงสุด’ จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บในแคมเปญ ASEAN Rising Trade Show 2016เป็นแคมเปญส่งเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในภูมิภาค ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความพร้อมในการเป็นผู้นำของการจัดแสดงสินค้านานาชาติแห่งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเชื่อมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย โดยพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลแก่คุณพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อำนวยการอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์จำกัดผู้จัดงาน SIMA ASEAN 2016การจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

          งานนี้เกิดจากความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัดคอมเอ็กซ์โพเซียม และ แอ็คซิมา จากประเทศฝรั่งเศสโดยจะมีกำหนดการจัดงานขึ้นในวันที่ 7 –9 กันยายน 2560 ณ อาคาร 5 – 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และบริเวณริมทะเลสาบเมืองทองธานี ซึ่งมีความพร้อมในการรวบรวมนวัตกรรม เทคโนโลยีเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดด้านการเกษตรไว้อย่างครบวงจร และเป็นเวทีสำหรับ ผู้ซื้อผู้ขาย ผู้ประกอบการ ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก เกษตรกร ผู้เชี่ยวชาญและมืออาชีพในการทำธุรกิจเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

       สนใจรายละเอียดสามารถติดตามข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของการจัดงาน SIMA ASEANThailand 2017 ได้ที่เว็บไซต์ www.sima-asean.com ครับ