ราคาสินค้าในรอปดาห์ที่ผ่านมา”ข้าวโพด”ขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

        สรุปภาวะสินค้าเกษตรหลัก 7 รายการประจำสัปดาห์ วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้นข้าวโพด ที่ขยับเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
ในสัปดาห์นี้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากภาวะฝนตกชุกในหลายพื้นที่ ด้านความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 501 บาท เป็นหาบละ 516 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 342.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากสภาพอากาศในสหรัฐอเมริกาดีขึ้นเหมาะสมกับการเพาะปลูก กอปรกับการที่ภาคเอกชนได้สำรวจผลผลิตขั้นต้น พบว่ามีปริมาณไม่แตกต่างจากตัวเลขผลผลิตข้าวโพดปี 2560 ที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯประกาศไปก่อนหน้านี้ อยู่ที่ 359.5 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงกว่าที่คาดหมายไว้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 293.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลงตามราคาข้าวโพด ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 935.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯดีขึ้น และเกษตรกรบางส่วนชะลอการขายผลผลิต
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน  

     

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น
สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศคึกคักขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 406 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 407 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวอยู่ที่ตันละ 336 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ1,210 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 980 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคาทรงตัว
ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 61-64 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 58-62 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาแข็งตัวอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 62)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการบริโภค ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 38 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 17.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท


แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF