สินค้าในรอบสัปดาห์ข้าวลดอีก- ข้าวขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

     สรุปภาวะสินค้าเกษตรหลักๆ  7 รายการประจำสัปดาห์ วันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 พบว่า สินค้าเกษตรหลายตัวที่ราเพิ่มขึ้น อาทข้าวโพด สุกร และไข่ ที่เหลือทรงตัว ยกเว้นลดลง

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น

        ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ยังคงลดลง เนื่องจากภาวะฝนตกในหลายพื้นที่ สวนทางกับความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 492 บาท เป็นหาบละบาท 501 บาท

        ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 352.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกัน จากการประกาศตัวเลขผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐฯ ปีนี้อยู่ที่ 359.5 ล้านตัน แม้ว่าจะต่ำกว่าประมาณการเดิม แต่ยังสูงกว่าที่คาดหมายไว้ กอปรกับการส่งออกที่มีการแข่งขันสูงกับอเมริกาใต้ซึ่งมีผลผลิตเพิ่มขึ้นทั้งบราซิลและอาร์เจนติน่า

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

         ในสัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าราคาทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท

          สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 294.60 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 921.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากการคาดการณ์สต๊อคถั่วเหลืองสหรัฐฯสิ้นปี 2560/2561 จะเพิ่มขึ้นเป็น 12.94 ล้านตัน จากเดิมคาดไว้ที่ 12.53 ล้านตัน ขณะที่สต๊อคผลผลิตถั่วเหลืองของโลกก็โตขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามการส่งออกของสหรัฐฯ ยังได้เปรียบบราซิลในด้านราคา เป็นผลจากบราซิลประสบปัญหาเกษตรกรชะลอการขายผลผลิต

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน       

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          ความต้องการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท

          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

         สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 406 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 336 เหรียญสหรัฐฯ

        สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจาก จากกระสอบละ 1,230 บาท เป็นกระสอบละ 1,210 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาลดลง จากกระสอบละ 1,000 บาท เป็นกระสอบละ 980 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาแข็งตัว

         การบริโภคเนื้อสุกรสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 61-64 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 58-62 บาท

       ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 60)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

        ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 38 บาท

      ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 17.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว

        ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลง ขณะที่การบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดแข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 2.80 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว