พิษฝนสินค้าเกษตรปรับราคาขึ้น ยกเว้นฝรั่ง”กิมจู”

  •  
  •  
  •  
  •  

          สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร            ณ  ตลาดไท ในรอบสัปดาห์นี้ (18-25 ส.ค.60) อย่างที่มีการปรับตัวไปตามสถานการณ์ สินค้าประเภทผลไม้ในสัปดาห์นี้  ส้มสายน้ำผึ้ง ปรับราคาขึ้นที่ 45-70 บาท/ กก. จาก 40-65 บาท/กก.เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกหนักในพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตได้รับความเสียและเข้าสู่ตลาดลดลง ด้าน ฝรั่งกิมจู  ปรับราคาลดลงที่  8-15 บาท/กก.จาก 10-20 บาท/กก.เนื่องจากเริ่มมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น  และทุเรียนหมอนทอง ราคา 55-75 บาท/กก.

          ประเภทพืชผักในสัปดาห์นี้  ผักคะน้า ปรับราคาขึ้นที่ 20-30 บาท/กก. จาก 14-18 บาท/กก. เพราะผลผลิตได้รับความเสียหายจากปริมาณฝนที่ตกมากในขึ้นช่วงนี้  เช่นเดียวกับ ผักกาดขาว ปรับราคาขึ้นที่ 13-35 บาท/กก. จาก 10-25 บาท/กก.

         ราคาสินค้าประเภทสัตว์น้ำและอาหารทะเล   ปลาทับทิมตัวใหญ่  ปรับราคาขึ้นที่ 80-85  บาท/กก. จาก 70-78 บาท/กก.สามเหตุจากจากในแหล่งเพาะเลี้ยงหลายพื้นที่ประสบปัญหาปลาน็อคน้ำทำให้ผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง

ประเภทเนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ราคา 98-102 บาท/กก.จาก ราคา 91-95 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.30-3.80 บาท/ฟองจากราคา 2.15-3.65 บาท/ฟอง

                                                      ตารางเปรียบเทียบ

สินค้า ราคาปัจจุบัน ราคาเปรียบเทียบ หมายเหตุ
ส้มสายน้ำผึ้ง 45-70 40-65 สัปดาห์ก่อน
ฝรังกิมจู 8-15 10-20 สัปดาห์ก่อน
ทุเรียนหมอนทอง 55-75 65-80 สัปดาห์ก่อน
ผักคะน้า 20-30 14-18 สัปดาห์ก่อน
ผักกาดขาว 13-35 10-25 สัปดาห์ก่อน
ปลาทับทิม(ใหญ่) 80-85 70-78 สัปดาห์ก่อน
ไข่ไก่(ฟอง) 2.30-3.80 2.15-3.65 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อแดง 98-102 91-95 สัปดาห์ก่อน

   ที่มา : ฝ่ายข้อมูลการตลาดบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)