โรงสีกิจทวียโสธรซื้อข้าวเปลือกสูงสุดตันละ 1.3 หมื่นบาท

  •  
  •  
  •  
  •  


         ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุถึง ราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ดังนี้

ข้าวนาปรัง

ความชื้น 15%             พันธุ์ สุพรรณบุรี       โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก      7,600บาท/เกวียน

ความชื้น 25%             พันธุ์ สุพรรณบุรี       โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก      6,400บาท/เกวียน

ความชื้น 15%             พันธุ์หอมปทุมธานี 1    โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี          9,250บาท/เกวียน

ความชื้น 25%             พันธุ์หอมปทุมธานี 1    โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี          7,950บาท/เกวียน

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น                                                     11,400บาท/เกวียน

ตลาดกลางพืชไร่  อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ                                                  11,700บาท/เกวียน

โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ                                             12,170บาท/เกวียน

โรงสีกิจทวียโสธร  อ.เมือง จ.ยโสธร                                                    13,000บาท/เกวียน

โรงสีสหพัฒนา  อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์                                                       12,500บาท/เกวียน

โรงสีเต็กเฮง  อ.จอมพระ  จ.สุรินทร์                                                    11,500บาท/เกวียน

โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด                                      11,500บาท/เกวียน

ที่มาข้อมูล : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)