ราคาสินค้าเกษตร(16 ส.ค.60)มะนาวใหญ่ลูกละบาทแล้ว

  •  
  •  
  •  
  •  

         ข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ระบุราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 16 สิงหาคม 2560

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,500 บาท/ตัน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 8.15 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.40 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 3.80 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.63 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคา 53.63 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง (ส่งออกเกรด A)

ตลาดผลไม้เขาดิน อ.แกลง จ.ระยอง 75.00 บาท/กก. ราคาลดลงจากวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ที่ราคา 78.00 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง (ส่งออกเกรด AB)

ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี –

ลองกอง เบอร์ 1

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 35.00 บาท/กก.

เงาะโรงเรียน

คุณวารินทร์ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 23.00 บาท/กก.

ลำไยช่อพันธุ์อีดอ (เกรด AA)

ร้านรับซื้อ คุณนิโรจน์ กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 24.00 บาท/กก.

ร้านรับซื้อ คุณชนาธิป อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 24.00 บาท/กก.

ร้านรับซื้อ คุณนิเวศน์ กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 25.00 บาท/กก.

มังคุดผิวมัน (คละ)

สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี 16.00 บาท/กก.

มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 110.00 บาท/ร้อยผล.

มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 100.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,000.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,100.00 บาท/ร้อยผล.

สุกร

สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 58.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 39.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 270.00 บาท/ร้อยฟอง.

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 185.00 บาท/กก.

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ