ราคายางวันนี้(15 ส.ค.60) ร่วงอีก 56 สตางค์

  •  
  •  
  •  
  •  

ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดต่างๆ (Thailand rubber price) เดือน15 สิงหาคม 2560

 

วัน/เดือน/ปี ท้องถิ่น ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ FOB.
(Bangkok)
ยางแผ่นดิบ น้ำยางสด
(ณ โรงงาน)
ยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน ชั้น3 น้ำยางสด
15 สิงหาคม 2560
52.10
52.50
52.88
58.00
 
61.90

 

    ขณะที่ราคาประมูล  ตลาดกลางยางพาราสงขลา ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2560

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 52.69 -0.86 11 ส.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 57.85 + 1.87 11 ส.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 52.00 + 0.50 11 ส.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 44.00 0.00 11 ส.ค. 2560

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย