ราคาสินค้าเกษตร”ข้าวโพด”ยังลดลง เนื้อสัตว์แข็งตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

       สรุปภาวะสินค้าเกษตร 7 รายการประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560
  ข้าวโพด : ราคาลดลง
     สัปดาห์นี้มีปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลง จากภาวะฝนที่ตกลงชุกในหลายพื้นที่ ขณะที่ความต้องการใช้ยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 480 บาท เป็นหาบละบาท 492 บาท
     ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่ 357.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องกระทรวงเกษตรฯของสหรัฐอเมริกา ประกาศตัวเลขผลผลิตและสต๊อคข้าวโพดซึ่งแม้จะต่ำลงแต่มากกว่าที่ตลาดคาดหมายแนวโน้มในระยะสั้นอาจปรับตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ในระยะยาวอาจอ่อนตัวได้อีก เนื่องด้วยเกษตรกรยังมีสต๊อคเก่าจำนวนมากที่ต้องระบาย เพื่อเตรียมยุ้งฉางสำหรับเก็บผลผลิตฤดูกาลใหม่ที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ กอปรกับภาวะแข่งขันในตลาดโลกที่สูงขึ้นในช่วงปลายปีปฏิทินนี้
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
      ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
      สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่  294.20 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 930.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯสหรัฐปรับตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองโตขึ้นจาก 115.94 ล้านตันเป็น 119.23 ล้านตัน รวมทั้งมีข่าวโรงสกัดน้ำมันในจีนหยุดผลิต ซึ่งส่งผลต่อความต้องการถั่วเหลืองเม็ดลดลงในระยะสั้น ตลอดจนการส่งออกของสหรัฐจะต้องเผชิญการแข่งขันหนักขึ้น จากบราซิลและอาร์เจนตินาที่มีปริมาณสต๊อคถั่วเหลืองเม็ดรวมกันมากถึง 62.1 ล้านตัน ณ ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
      ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ปลาป่นมีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ปริมาณปลาป่นมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท
      ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาทรงตัว
      การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลง โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 412 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 342 เหรียญสหรัฐฯ
      สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 อยู่ที่ราคากระสอบละ 1,230 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาแข็งตัว
      ในสัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคเนื้อสุกรคึกคักขึ้นเนื่องจากใกล้ช่วงวันแม่ที่จะหยุดติดต่อหลายวัน ด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติแข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 58-66 บาท  ส่วนราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 57-58 บาท
       ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 60)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
     ปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการบริโภค ทำให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 38 บาท
     ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 17.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว
     สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดน้อยลง สวนทางกับการบริโภคที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีวันหยุดสำคัญหลายวันในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดราคาแข็งตัวอยู่ที่ฟองละ 2.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF