เบทาโกรจับมือสถาบันอิสรา เพิ่มช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนจากแรงงาน

  •  
  •  
  •  
  •  

        นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง และ สถาบันอิสรา นำโดย นายมาร์ค เทย์เลอร์ Director of Strategy & Global Partnerships (ที่ 7 จากขวา) จับมือทำโครงการ Your Voice, We Care เพิ่มช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนจากแรงงาน เพื่อยกระดับกระบวนการจัดการด้านแรงงานตลอดซัพพลายเชนของเครือเบทาโกรอย่างยั่งยืน ณ อาคารเบทาโกร ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

                                              ………………………………………

เบทาโกร จับมือ สถาบันอิสรา เพิ่มช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนจากแรงงานชูโครงการ “Your Voice, We Care” ยกระดับกระบวนการจัดการด้านแรงงานอย่างยั่งยืน”Your Voice, We Care” เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ปัญหาด้านแรงงานในระยะยาว เน้นนำเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากแรงงาน    ต่างด้าว มาเป็นข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

         ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการ สถาบันอิสราจะใช้โมเดลการทำงานแบบการเฝ้าสังเกตการณ์แรงงานอย่างครอบคลุม (Inclusive Labour Monitoring) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน โดยใช้เสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากแรงงานเป็นหลัก เพื่อความโปร่งใสในกระบวนการบริหารด้านแรงงานตลอดทั้งซัพพลายเชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ผลิตในซัพพลายเชน โดยมีรูปแบบการตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อพร้อมรับปัจจัยเสี่ยงด้านแรงงาน ผ่านเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันกับเบทาโกร แทนวิธีการตรวจสอบที่มีการระบุเวลาการเข้าไปตรวจ

          สำหรับจุดมุ่งหมายของโครงการนำร่อง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการจัดการด้านแรงงานในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งซัพพลายเชนของเครือเบทาโกร ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อทั้งภาคแรงงานและภาคธุรกิจ นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังจะช่วยให้พนักงานของเครือเบทาโกรและพนักงานของผู้ผลิตในซัพพลายเชน สามารถเข้าถึงช่องทางการรับฟังเสียงจากแรงงานของสถาบันอิสราได้อย่างอิสระ ได้แก่ สายด่วน 24 ชั่วโมงที่รองรับการใช้งานหลายภาษา แอพพลิเคชั่น Golden Dreams ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งพัฒนามาเพื่อแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะ รวมถึงช่องทางการรับส่งข้อความส่วนตัวอื่นๆ เช่น LINE Viber และ Facebook Messenger     เป็นต้น

         นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร กล่าวว่า “เครือเบทาโกรให้ความสำคัญกับการส่งเสริม “คุณภาพชีวิต” ที่ดี ของพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ตลอดจนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานของเราถือเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เราจึงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริหารจัดการและมาตรฐานแรงงานทั่วทั้งซัพพลายเชนให้ดียิ่งขึ้น การร่วมกับสถาบันอิสรา จัดทำโครงการ Your Voice, We Care จะเป็นการเพิ่มช่องทางการรับฟังเสียงสะท้อนและความคิดเห็นจากแรงงานต่างด้าว นำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานเบทาโกร ซึ่งระบุให้มีระบบรับฟังความคิดเห็น รับเรื่องร้องทุกข์และแก้ไขปัญหา รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบที่โปร่งใสจากภายนอก โดยเราจะมีการทบทวนและพัฒนาระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันมาตรฐานการจัดการแรงงานในอุตสาหกรรมไก่ของไทยให้ดียิ่งขึ้น และได้รับการยอมรับในระดับสากล” นายวนัสกล่าว

          ด้านนายมาร์ค เทย์เลอร์ Director of Strategy & Global Partnerships สถาบันอิสรา กล่าวว่า “ทีมงานของสถาบันอิสราทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้งภาคธุรกิจของไทยและแบรนด์ระดับโลก ตลอดจนผู้ค้าปลีก ผู้นำเข้า ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนและยกระดับสภาพการทำงานของแรงงาน

          “สถาบันอิสราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้สานต่อความร่วมมือกับเครือเบทาโกรต่อไปและนำโมเดลการทำงานแบบการเฝ้าสังเกตการณ์แรงงานอย่างครอบคลุม (Inclusive Labour Monitoring) ของสถาบันอิสราไปใช้ทั่วทั้ง       ซัพพลายเชนของเบทาโกร การเฝ้าสังเกตการณ์แรงงานอย่างครอบคลุม ทำให้แรงงานสามารถสอบถามหรือรายงานประเด็นปัญหาต่างๆ อย่างเป็นความลับกับสถาบันอิสราได้ ซึ่งสถาบันอิสราจะทำงานร่วมกับเบทาโกรเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โมเดลการทำงานดังกล่าวจะเริ่มใช้กับซัพพลายเชนที่ส่งวัตถุดิบให้กับ           เบทาโกรโดยตรง และจะมีการนำไปใช้กับซัพพลายเชนระดับถัดไป ซึ่งรวมไปถึงฟาร์มแบบมีสัญญา และฟาร์ม คู่ค้าอื่นๆ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจที่ทำงานในเชิงรุกอย่างเครือเบทาโกรและเล็งเห็นว่าความร่วมมือนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสที่จะช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่พนักงานจำนวนมากในองค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการเกษตรและอาหารของประเทศ แต่ยังจะสร้างความตระหนักและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในวงกว้างขึ้นอีกด้วย” นายเทย์เลอร์ กล่าว