ราคายางพาราวันนี้(25 ก.ค.60) ร่วงอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

  

       สถานการณ์ราคายางพาราที่มีการซื้อขาย ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ราคายางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควันลดลงอีก แต่น้ำยางสด และเศษยาง 100% ราคาทรงตัว

                                                             ราคาประมูล

                                                ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                                                       วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 52.58 -0.30 25 ก.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 56.18 -0.92 25 ก.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 47.00 0.00 25 ก.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 42.50 0.00 25 ก.ค. 2560

                                                                       ราคาท้องถิ่น

                                                           ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                                                              วันที่ 25 กรกฎาคม 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 51.20 42.50 47.00 45.00
สุราษฏร์ธานี 50.50 45.00
นครศรีธรรมราช 51.60 44.40
ยะลา 49.20
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย