‘พาณิชย์’ยันลอยตัวไม่ทำราคาน้ำตาลทรายแพงขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

“ปลัดพาณิชย์” ระบุลอยตัวราคาน้ำตาลทรายเป็นไปตามกลไกตลาดโลก ยันราคาไม่ปรับขึ้น เหตุใช้อำนาจ “กกร.” กำหนดเพดานราคา

        น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวง เพื่อเตรียมมาตรการดูแลราคาน้ำตาลในประเทศ ตามมติของคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ( กอน. ) ที่ประกาศลอยตัวราคาน้ำตาลเดือนต.ค. และจะมีผลบังคับใช้ทั่วประเทศ 1 ธ.ค. 60 โดยยืนยันว่าแม้จะลอยตัวราคาน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่ราคาน้ำตาลทรายจะไม่แพงไปกว่าปัจจุบัน และไม่กระทบต่อผู้บริโภคน้ำตาลทรายในประเทศแน่นอน

          ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบัน น้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุม ตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) กำหนดเพดานราคาขายปลีกสูงสุดไว้ไม่เกินกิโลกรัมละ 23.50  บาท หากลอยตัวราคาตามกลไกตลาดโลกแล้ว ก็ยังใช้มาตรการเพดานราคาน้ำตาลภายในประเทศได้อยู่ โดยใช้อำนาจของกกร. เพื่อไม่ให้ขายเกินราคาที่เหมาะสม ซึ่งได้ให้กรมการค้าภายใน ไปศึกษาวิธีการที่จะประกาศราคาน้ำตาลทรายในประเทศ อาจออกเป็นราคาแนะนำรายเดือน แล้วทบทวนตามสถานการณ์ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

           นอกจากนี้ ในส่วนของอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง อาจต้องลดราคาสินค้าในกลุ่มดังกล่าวลงตามด้วย เพื่อความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ซึ่งต้องรอผลศึกษาโครงสร้างน้ำตาลทรายต่อต้นทุนการผลิตสินค้าแต่ละชนิดอีกครั้งมาประกอบการพิจารณาก่อน

ที่มา:กรุงเทพธุรกิจ