ราคายางพาราวันนี้(24 ก.ค.60) ยางแผ่นชั้น 3 ขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

       สถานการณ์ราคายาง ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลา อ.หาดใหญ่ ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ราคาประมูลยางแผ่นดิบขยับขึ้น กก.ละ 1.02 บาท ขณะที่เศษยาง 100% ลดลง กก.ละ 0.50 บาท

                              ราคาประมูล

                        ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                           วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ชนิดยาง ราคา
(บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 52.88 0.00 24 ก.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 57.10 + 1.02 24 ก.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 47.00 0.00 24 ก.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 42.50 -0.50 24 ก.ค. 2560

                                       ราคาท้องถิ่น

                                ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                                    วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 51.20 42.50 47.00 45.00
สุราษฏร์ธานี 51.00 45.15
นครศรีธรรมราช 51.10 45.00
ยะลา 49.00
บุรีรัมย์
หนองคาย

ที่มา : การยางแห่งประเทศไทย