สรุปสินค้าเกษตร”ข้าว-ข้าวโพด-ไข่ไก่”ราคาร่วงอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

          บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ ได้สรุปภาวะสินค้าเกษตรหลักๆ 7 ประเภท ในประจำสัปดาห์ (วันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560)พบว่า ข้าว ข้าวโพด และไข่ไก่ลดลงจากรอบสัปดาห์ก่อน ส่วนที่เหลือทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาลดลง

ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการใช้ยังทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 528 บาท เป็นหาบละ 522 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกันยายน อยู่ที่  382.50 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง สืบเนื่องจากสภาพอากาศแล้งส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐอเมริกาในบางพื้นที่ และอาจทำให้ผลผลิตในภาพรวมลดลงจากเดิม นอกจากนี้การส่งออกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปตามที่คาดหมาย แต่การขายล่วงหน้าสำหรับฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ยังมีปริมาณต่ำกว่าปี 2559
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท

สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 326.60 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 999.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากสภาพอากาศแล้งที่มีผลกระทบต่อการผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับการผลิตข้าวโพด
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

ปริมาณการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้ยังไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 424 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ  423 เหรียญสหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 335 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 338 เหรียญสหรัฐฯ  

ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,300 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาสุกรทรงตัว

ในสัปดาห์นี้ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงเป็นผลจากการเร่งระบายในช่วงที่ผ่านมา แต่ยังคงมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 55-62 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 54-58 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ยืนราคาอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 60)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้กระเตื้องขึันจากกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาที่กลับมามีมากในช่วงนี้ ด้านปริมาณไก่เนื้อที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการบริโภค อย่างไรก็ตามภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นที่ยังส่งผลต่อการจับจ่ายที่ลดลง โดยราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 38 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาลดลง

    สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพิ่มขึ้น ขณะที่การบริโภคยังคงทรงตัว ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากฟองละ 2.60 บาท เป็นฟองละ 2.50 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร