ราคายางวันนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

ตลาดกลางยางพาราสงขลา(ราคาท้องถิ่น)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ตลาดกลาง ยางแผ่นดิบ
คุณภาพ 3
เศษยาง 100% ยางก้อนถ้วย
(6-8 มีด)
น้ำยางสด
ราคา ณ โรงงาน ราคาท้องถิ่น
สงขลา 50.20 42.00 47.50 45.50
สุราษฏร์ธานี 50.25 45.35
นครศรีธรรมราช 50.80 45.20
ยะลา 48.10
บุรีรัมย์
หนองคาย

 

                               ราคาประมูล

                         ตลาดกลางยางพาราสงขลา

                           วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

ชนิดยาง ราคา
(
บาท/ก.ก.)
ส่วนต่าง วันที่
ยางแผ่นดิบ 51.68 -0.57 19 ก.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3 54.52 -0.40 19 ก.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน 47.50 0.00 19 ก.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน 42.00 0.00 19 ก.ค. 2560

 

ที่มา: สถาบันวิจัยยางพารา กรมวิชาการเกษตร

ส่วนที่ตลาดกลาง จ.ระยอง ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่ กก.ละ 54.50  บาท