มะม่วงน้ำดอกไม้-ผักกาดหอมราคาพุ่งกว่าเท่าตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

 

          สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไท ในรอบสัปดาห์ที่จะถึง (14-21 ก.ค.60) มีหลายรายการปรับเปลี่ยน อาทิประเภทผลไม้ในสัปดาห์นี้  มะม่วงน้ำดอกไม้สุก ปรับราคาขึ้นที่ 55-90 บาท/ กก. จาก 20-35 บาท/กก.เนื่องจากเข้าสู่ช่วงท้ายของฤดูกาลให้ผลผลิต แต่แก้วมังกรเนื้อขาว  ปรับราคาลดลงที่  10-20 บาท/กก.จาก 15-30 บาท/กก.เพราะเป็นช่วงที่เริ่มมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น  และทุเรียนหมอนทอง ราคา 90-120 บาท/กก.

         ราคาสินค้าประเภทพืชผัก ผักกาดหอม ปรับราคาขึ้นที่ 50-60 บาท/กก. จาก 20-30 บาท/กก. สาเหตุมาจากผลผลิตได้รับความเสียหายจากปริมาณฝนที่ตกมากในขึ้นช่วงนี้  เช่นเดียวกับ มะเขือเทศท้อแดงปนเขียว ปรับราคาขึ้นที่ 26-30 บาท/กก. จาก 20-22 บาท/กก.

          ประเภทสัตว์น้ำและอาหารทะเล  ปลานิลตัวใหญ่  ปรับราคาขึ้นที่ 55  บาท/กก. จาก 50-52 บาท/กก.เกิดจากพื้นที่เพาะเลี้ยงในหลายแหล่งเร่งจับปลาเข้าสู่ตลาดก่อนจะมีขนาดใหญ่เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาน้ำท่วมบ่อ

          ประเภทเนื้อสัตว์ ไก่ผ่าปรับราคาลดลงที่ 80-85 บาท/กก. จาก 85-90 บาท/กก. เน่องจากมีปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น และหมูเนื้อแดง ราคา 97-100 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.10-3.80 บาท/ฟอง

                                               ตารางเปรียบเทียบ

สินค้า ราคาปัจจุบัน ราคาเปรียบเทียบ หมายเหตุ
มะม่วงน้ำดอกไม้สุก 55-90 20-35 สัปดาห์ก่อน
แก้วมังกรเนื้อขาว 10-20 15-30 สัปดาห์ก่อน
ทุเรียนหมอนทอง 90-120 100-140 สัปดาห์ก่อน
ผักกาดหอม 50-60 20-30 สัปดาห์ก่อน
มะเขือเทศท้อแดงปนเขียว 26-30 20-22 สัปดาห์ก่อน
กุ้งแขบ๊วย 190-350 175-320 สัปดาห์ก่อน
ไก่ตัว 55-60 85-90 สัปดาห์ก่อน
ไข่ไก่(ฟอง) 2.15-3.65 2.16-3.80 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อแดง 87-90 90-100 สัปดาห์ก่อน

  ที่มา:  ฝ่ายสื่อสารองค์กรบริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)