ดัชนีราคาสินค้าเกษตร7รายการในรอบสัปดาห์”ปลาป่น-ถั่วเหลือง”เพิ่มขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

         บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน) จำกัด หรือซีพีเอฟ ได้สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ที่ผ่านมา(วันที่ 10-14 กรกฎาคม 2560) 7 รายการ
ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาด เพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ราคาหาบละ 528 บาท

ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รอบส่งมอบ   เดือนกรกฎาคม อยู่ที่  361.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกามีสภาพอากาศดีขึ้น กอปรกับกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดทั้งโลกรวมกันจะมีมากเกินความต้องการ แนวโน้มในระยะสั้นราคาจะอ่อนตัว
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาเพิ่มขึ้น

ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองมีมากขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการคาดการณ์ว่าผลผลิตถั่วเหลืองจะลดลงจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 14.80 บาท เป็นกิโลกรัมละ 15.00 บาท

สำหรับราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 316.80 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 972.50
เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการที่คณะผู้แทนจีนไปเยือนสหรัฐฯ และเซ็นสัญญาซื้อถั่วเหลืองจากสหรัฐฯจำนวน 12.53 ล้านตัน แต่แนวโน้มอาจปรับตัวลดลงได้หากอากาศในสหรัฐฯยังคงดีขึ้น ซึ่งจะผลักดันให้ผลผลิตโลกมีมากขึ้น
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น

ในสัปดาห์นี้ปริมาณการใช้ปลาป่นมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจาก กิโลกรัมละ 38.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 39.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน เพิ่มจากราคากิโลกรัมละ 34.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 35.20 บาท

ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 455 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ  424 เหรียญสหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาทรงตัวที่ตันละ 335 เหรียญสหรัฐฯ  

ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,400 บาท เป็นกระสอบละ 1,300 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาสุกรอ่อนตัว

การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้ยังทรงตัว ส่วนปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 57-62 บาท เป็นกิโลกรัมละ 55-62 บาท ราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 53-58 บาท เป็นกิโลกรัมละ 53-57 บาท

ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 60)แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาอ่อนตัว

ปริมาณไก่เนื้อเข้าสู่ท้องตลาดสัปดาห์นี้อาจมีทยอยเหลือสะสม จากความต้องการบริโภคอ่อนตัวลงหลังจากช่วงเข้าพรรษาผ่านพ้นไป ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละ เริ่มอ่อนลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังคงราคาประกาศกิโลกรัมละ 38 บาท ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน

…………………….
ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF