สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ ( 22-26 มิ.ย.63)ข้าวโพดราคาขยับขึ้น ข้าวลดลง

  •  
  •  
  •  
  •  

     สรุปภาวะสินค้าเกษตร ประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มิถุนายน 2563


ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
        เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าสู่ตลาดลดลง ส่งผลให้ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ เพิ่มขึ้นจากหาบละ 555 บาท เป็นหาบละ 564 บาท
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 324.50 เซนต์/บุชเชล สภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกหลักดีขึ้น โดยมีปริมาณน้ำฝนทั่วทุกบริเวณ ช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องพื้นดินแห้งแล้ง
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว
        กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท ความกังวลเรื่องปัญหาจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศผู้ผลิตอย่างบราซิลเริ่มลดลง เพราะยังไม่ได้มีผลกระทบกับระบบการขนส่งที่ท่าเรือมากนัก ขณะที่ปริมาณการซื้อในตลาดโลกยังค่อนข้างทรงตัว
        ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 870.75 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 286.7เหรียญสหรัฐฯ/ช็อตตัน แม้จะมีความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ปริมาณการส่งออกจากบราซิลในช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างสูง ทำให้สหรัฐฯ มีโอกาสแข่งขันสูงขึ้นในตลาดโลก
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
        เปรูจับปลาได้ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาพรวมในการจับปลาทั้งสัปดาห์นี้ดีขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่าน่าจะจับปลาได้ครบโควต้าภายในกลางเดือนกรกฎาคม ด้านผู้ซื้อหลักอย่างจีนมีคำสั่งซื้อไม่มาก คาดว่ากำลังรอดูสถานการณ์ราคา
        สถานกการณ์ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัว โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 42.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.70 บาท
        ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 32.70 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะลดลง

ข้าว : ราคาลดลง
        ตลาดซื้อขายข้าวต่างประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 545 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 534 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 435 เหรียญสหรัฐฯ
        ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,550 บาท เป็นกระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,200 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

สุกร : ราคายืนแข็ง
        ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ณ วันพระที่ผ่านมา ยืนแข็งที่กิโลกรัมละ 70-78 บาท โดยการบริโภคทรงตัว
        ด้านลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,300 บาท (บวก/ลบ 72)
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
        การบริโภคเนื้อไก่ทรงตัว ส่งผลให้ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 34 บาท        
        ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 12.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
        การค้าคล่องตัวดีขึ้น โดยได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการของกระทรวงพาณิชย์ที่ให้ส่งออกไข่ไก่ 200 ล้านฟอง ในระยะเวลา 6 เดือน ประกอบกับสัปดาห์หน้าโรงเรียนเปิดภาคการศึกษา ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ทรงตัวที่ฟองละ 2.40 บาท โดยมีทิศทางการค้าและแนวโน้มดีขึ้น
        แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

      ที่มา :สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ