สรุปราคา 7 สินค้าเกษตรในสัปดาห์นี้ข้าวโพดขยับสูงขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

         บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (มหาชน) จำกัด หรือซีพีเอฟ สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2560 จำนวน  7 รายงานมีทั้งปรับขึ้น ลดลง และทรงตัว

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
          ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลงเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโพด สวนทางกับความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 519 บาท เป็นหาบละ 528 บาท
          สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รอบส่งมอบ   เดือนกรกฎาคม อยู่ที่  381.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากข่าวสภาพอากาศแล้งในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันราคายังเพิ่มขึ้นตามราคาข้าวสาลีที่ปรับเพิ่มไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม หากมีฝนตกในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมราคาสามารถปรับลดลงได้ เนื่องจากเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประกาศตัวเลขพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นจากเดิมและสต็อคข้าวโพดของสหรัฐฯ มากกว่าปีก่อนถึง 11%
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะเพิ่มขึ้น

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
          ในสัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 14.80 บาท
     ส่วนราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 316.50 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 976.25
เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น จากเหตุผลเดียวกันกับราคาข้าวโพดที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ปีนี้พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐฯ มีมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ กอปรกับผลผลิตถั่วเหลืองของอเมริกาใต้มีมาก ราคาจึงอาจจะปรับลดลงได้เช่นกัน หากในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมมีฝนตกมากกว่าที่คาดหมายไว้
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะเพิ่มขึ้น

ปลาป่น : ราคาทรงตัว  
          สัปดาห์นี้ปริมาณการใช้ปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 34.20 บาท
          ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง
          ในสัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 470 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ  455 เหรียญสหรัฐฯ  ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 334 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 335 เหรียญสหรัฐฯ  
     ส่วนการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,450 บาท เป็นกระสอบละ 1,400 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ยืนราคาที่กระสอบละ 1,000 บาท
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาสุกรอ่อนตัว
          การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้กระเตื้องขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 58-64 บาท เป็นกิโลกรัมละ 57-62 บาท ด้านราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 57-61 บาท เป็นกิโลกรัมละ 53-58 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 1,600 บาท (บวกลบ 60)
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรจะทรงตัว

ไก่เนื้อ  : ราคาอ่อนตัว
          สัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อเข้าสู่ท้องตลาดเพิ่มขึ้น ขณะที่ความต้องาการบริโภคยังใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละ ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากกิโลกรัมละ 39 บาท เป็นกิโลกรัมละ 38 บาท
     ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
     ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท
     แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน
                          ………………………………
ที่มา: สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF