ครม.ไฟเขียวโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์.

  •  
  •  
  •  
  •  

ที่ประชุม ครม. อนุมัติโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ – ข้าวที่ปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดีครบวงจรใช้วงเงิน 5 ปี รวม 2.87 พันลบ.

         นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. วันที่ 4  กรกฎาคม 2560 ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และข้าวที่ปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี หรือ GAP แบบครบวงจร โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จับคู่กลุ่มชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และข้าว GAP กับผู้ประกอบการค้าข้าวที่เข้าร่วมโครงการ และทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตข้าวจากโครงการ ซึ่งผู้ประกอบการค้าข้าวที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการสามารถขอสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้

         สำหรับมาตรการดังกล่าวนั้น จะเน้นกลุ่มชาวนาขายข้าวเปลือกของโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรัพย์ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 594,000 ตันข้าวเปลือกในปีการผลิต 60-64 และกลุ่มชาวนาขายข้าวเปลือกที่ได้รับรอง GAP ของโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในราคาที่ดีตามคุณภาพได้ไม่น้อยกว่า 10 กว่าล้านตันข้าวเปลือกในปีการผลิต 60-64 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี คาดใช้งบประมาณดำเนินการ 2,873 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย 2,484 ล้านบาท แบ่งเป็นข้าวอินทรีย์ 154 ล้านบาท และข้าว GAP 2,330 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการ 389 ล้านบาท เป็นค่าบริหารจัดการ ค่าจัดกิจกรรมด้านการตลาด ตรวจรับรองมาตรฐาน และประชาสัมพันธ์

         นอกจากนี้ พาณิชย์จัดสรรโควตา 10% ของโควตาการส่งออกข้าวไป EU รวม 2,000 ตันต่อปี สำหรับนำไปจัดสรรให้เฉพาะผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งสนับสนุนค่าตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของประเทศผู้ซื้อ และทำการตลาด การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ เป็นต้น

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ