6 สินค้าเกษตรยังทรงตัว-เว้นข้าวร่วงลงอีก

  •  
  •  
  •  
  •  

  

  บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ได้สรุปสินค้าเกษตร เมื่อวันที่30 มิถุนายน 2560  พบว่าสัปดาห์นี้ ( 26-30 มิถุนายน 2560) มีสินค้าราคาทรงตัว 6 รายการ ยกเว้นข้าวที่ราคาลดลง

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

         แม้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้จะลดลง แต่ยังเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวอยู่ที่หาบละ 519 บาท

        สำหรับราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รอบส่งมอบ เดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 356.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่ลดลง จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกข้าวโพด ขณะเดียวกันการส่งออกอยู่ในภาวะชะลอตัว ทั้งนี้แนวโน้มยังคงอ่อนตัวเนื่องจากสต็อกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาในปีนี้มีปริมาณสูง

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

        ในสัปดาห์นี้ผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 14.80 บาท

         ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2560 รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 294.60 ดอลลาร์/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 914.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองของสหรัฐ ได้รับผลกระทบจากภาวะแล้งโดยเฉพาะในภาคตะวันตก แนวโน้มราคาหลังจากนี้จะยืนแข็งและรอประกาศของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ในวันที่ 30 มิถุนายน ว่าพื้นที่ปลูกและปริมาณสต็อกผลผลิตถั่วเหลืองจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร นอกจากนี้ยังมีแรงสนับสนุนจากน้ำมันถั่วเหลืองที่ราคายืนแข็งด้วย

แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          ปริมาณการใช้ปลาป่นในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ขณะที่ความต้องการซื้อปลาป่นจากต่างประเทศลดลง ส่วนการจับปลาในประเทศมีน้อย เนื่องจากกฎเกณฑ์และมาตรการของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง กิโลกรัมละ 47 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.70 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 34.20 บาท

          ส่วนปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 38.70 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 33.20 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง

         สัปดาห์นี้การซื้อขายข้าวในตลาดต่างประเทศไม่คึกคัก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมสัปดาห์นี้ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 476 ดอลลาร์ เป็นตันละ 470 เดอลลาร์  ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาอยู่ที่ตันละ 334 ดอลลาร์

          ด้านการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,470 บาท เป็นกระสอบละ 1,450 บาท สำหรับปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,000 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนอ่อน

สุกร : ราคาทรงตัว

          การบริโภคเนื้อสุกรในสัปดาห์นี้กระเตื้องขึ้น ขณะที่ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดยังมีต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 58-64 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงลดลงจากกิโลกรัมละ 58-62 บาท เป็นกิโลกรัมละ 57-61 บาท ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว อยู่ที่ตัวละ 1,700 บาท (บวกลบ 62)

แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนอ่อน

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

          ในสัปดาห์นี้ปริมาณไก่เนื้อเข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับความต้องาการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 39 บาท

          สำหรับลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 18.50 บาท ด้านลูกไก่ไข่ อยู่ที่ตัวละ 17.00 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

          ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.60 บาท

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนอ่อน