กล้วยไข่ราคาพุ่งกว่าเท่าตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ณ  ตลาดไท ในรอบสัปดาห์นี้(30 มิ.ย.-7 ก.ค.60) ประเภทผลไม้ มีกล้วยไข่ ปรับราคาขึ้นที่ 15-30 บาท/หวี จาก 6-15 บาท/หวี เช่นเดียวกับ ทุเรียนชะนี  ปรับราคาขึ้นที่  95-100 บาท/กก.จาก 80-85 บาท/กก.เนื่องจากสินค้าทั้ง 2 ชนิดเริ่มมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลง  และทุเรียนหมอนทอง ราคา 100-140 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศในสัปดาห์นี้ แนะนำ เชอรี่สีทอง 650  บาท/กก.

ราคาสินค้าประเภทพืชผัก  ต้นหอม ปรับราคาขึ้นที่ 120-130 บาท/กก. จาก 100-120 บาท/กก. เพราะผลผลิตได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกมากในขึ้นช่วงนี้  เช่นเดียวกับผักกาดหอม ปรับราคาขึ้นที่ 30-40 บาท/กก. จาก 20-30 บาท/กก.

ประเภทสัตว์น้ำและอาหารทะเล ในสัปดาห์นี้ กับปลากะพงขาว  ปรับราคาลดลงที่ 150-160  บาท/กก. จาก 160 บาท/กก.สาเหตุมาจากมีปริมาณสินค้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้น

เนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ราคา 97-100 บาท/กก.หมูเนื้อก้อน ปรับราคาลดลงที่ 97-110 บาท/กก.จาก 104-110 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.16-3.80 บาท/ฟอง

                                           ตารางเปรียบเทียบ

สินค้า ราคาปัจจุบัน ราคาเปรียบเทียบ หมายเหตุ
กล้วยไข่(หวี) 15-30 6-25 สัปดาห์ก่อน
ทุเรียนชะนี 95-100 80-85 สัปดาห์ก่อน
ทุเรียนหมอนทอง 100-140 90-120 สัปดาห์ก่อน
ต้นหอม 120-130 100-120 สัปดาห์ก่อน
ผักกาดหอม 30-40 20-30 สัปดาห์ก่อน
ปลากะพงขาว 150-160 160 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อก้อน 97-110 104-110 สัปดาห์ก่อน
ไข่ไก่(ฟอง) 2.16-3.80 2.16-3.80 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อแดง 90-100 97-100 สัปดาห์ก่อน

ที่มา-ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)

ภาพจาก- เกล็ดความรู้.net