ไข่ไก่ตกฮวบฟองละ 2.16 บาท-ผลไม้เริ่มแพง

  •  
  •  
  •  
  •  
    

    สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดไทในรอบสัปดาห์นี้ ( 23-30 มิ.ย. 60) ประเภทผลไม้ เงาะโรงเรียน ปรับราคาขึ้นที่ 25-40 บาท/กก. จาก 20-35 บาท/กก. เช่นเดียวกับ มังคุด  ปรับราคาขึ้นที่  30-65 บาท/กก.จาก 20-55 บาท/กก.เนื่องจากสินค้าทั้ง 2 ชนิดเริ่มมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลด  ส่วนทุเรียนหมอนทอง ราคา 100-140 บาท/กก. ปรับขึ้นจาก 65-85 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศในสัปดาห์นี้ แนะนำ ลูกพลับนิวซีแลน์ 900-990  บาท/กล่อง (16 ลูก)

ประเภทพืชผัก  คะน้า ปรับราคาขึ้นที่ 40-42 บาท/กก. จาก 28-32 บาท/กก. เพราะผลผลิตได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนที่ตกมากในขึ้นช่วงนี้  ด้านฟักทอง ปรับราคาลดลงที่ 11-17 บาท/กก. จาก 13-20 บาท/กก.เนื่องจากมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นจากหลายพื้นที่

                ราคาสินค้าประเภทเนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ราคาปรับลดลงที่ 97-100 บาท/กก.จาก 103-110 บาท/กก.เช่นเดียวกับหมูสามชั้น ปรับราคาลดลงที่ 114-125 บาท/กก.จาก 120-130 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.16-3.80 บาท/ฟอง และไข่เป็ด ราคา 3.33-4.50 บาท/ฟอง

                                                 ตารางเปรียบเทีบ

สินค้า ราคาปัจจุบัน ราคาเปรียบเทียบ หมายเหตุ
เงาะโรงเรียน 25-40 20-35 สัปดาห์ก่อน
มังคุด 30-65 20-55 สัปดาห์ก่อน
ทุเรียนหมอนทอง 100-140 65-85 สัปดาห์ก่อน
คะน้า 40-42 28-32 สัปดาห์ก่อน
ฟักทอง 11-17 13-20 สัปดาห์ก่อน
ไข่เป็ด(ฟอง) 3.33-4.50 3.30-4.30 สัปดาห์ก่อน
หมูสามชั้น 114-125 120-130 สัปดาห์ก่อน
ไข่ไก่(ฟอง) 2.16-3.80 2.20-3.70 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อแดง 97-100 103-110 สัปดาห์ก่อน

          ที่มา:  ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)