ราคาสินค้าเกษตรวันนี้(21มิ.ย.)

  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร — พุธที่ 21 มิถุนายน 2560 14:42:00 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2560

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,000 บาท/ตัน  ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 10,000 บาท/กก.

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%-บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 8.05 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)-บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.80 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 4.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 3.90 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 53.81 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 54.88 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง (ส่งออกเกรด A) สหกรณ์การเกษตร ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี –

ทุเรียนหมอนทอง (ส่งออกเกรด AB)ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี -ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 100.00 บาท/กก.ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด –

เงาะโรงเรียน ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 30.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 26.00 บาท/กก.,ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด -ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ. ระยอง 28.00 บาท/กก.

มังคุด (ใหญ่) ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 90.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 85.00 บาท/กก.ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 93.00 บาท/กก.

ลองกอง เบอร์ 1ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี -ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด –

ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ (เกรด AA)บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 60.00 บาท/กก.

ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (เกรด A)บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 23.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.70 บาท/กก.

มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ -ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 200.00 บาท/ร้อยผล.

มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 180.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่-ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,200.00 บาท/ร้อยผล.-แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,300.00 บาท/ร้อยผล.

สุกร,สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 60.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ-บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง.

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 180.00 บาท/กก.

ที่มา- RYT9