สั่งเร่งแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ

  •  
  •  
  •  
  •  

“กระทรวงพาณิชย์” สั่งเร่งแก้ปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ พร้อมกระจายผลผลิตไปยังตลาดในจังหวัด-จังหวัดใกล้เคียง เพื่อเร่งระบายผลผลิต

         นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำทันที เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พิษณุโลก ลำปาง และอุตรดิตถ์ เบื้องต้นพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ได้ทำการเชื่อมโยงตลาด กระจายผลผลิตจากแหล่งเพาะปลูกไปยังตลาดต่าง ๆ ทั้งตลาดสด ร้านค้าปลีก และห้างค้าปลีกสมัยใหม่ ในจังหวัดและในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเร่งระบายผลผลิต

        ทั้งนี้ ได้รับรายงานว่าพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์กระจายผลผลิตสับปะรดไปจังหวัดปทุมธานี จังหวัดพิษณุโลกกระจายไปจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ ขณะที่จังหวัดลำปาง พาณิชย์จังหวัดร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทำการเชื่อมโยงตลาดไปจังหวัดรอบด้าน เช่น อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นต้น ซึ่งช่วยให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ทันที

         นอกจากนี้ ยังได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดในพื้นที่เพาะปลูกเร่งประสานโรงงานใกล้เคียงให้เข้ามาช่วยรับซื้อสับปะรด และมอบหมายให้กรมการค้าภายในเชิญโรงงานผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องมาหารือ เพื่อขอความร่วมมือรับซื้อสับปะรดและให้รับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร ซึ่งจะทำให้เกษตรกรขายได้ราคาดีขึ้น โดยขณะนี้ราคารับซื้อสับปะรดหน้าโรงงานอยู่ที่กิโลกรัมละ 4.50 – 5 บาท

         นางอภิรดี กล่าวว่า กระทรวงฯ ประเมินปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ พบว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา (2557-2559) ไทยประสบปัญหาภัยแล้งผลผลิตสับปะรดออกสู่ตลาดน้อย ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเกษตรกรสามารถขายเข้าโรงงานได้ราคาดีกว่าปกติที่กิโลกรัมละ 10 บาท ทำให้เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดเพิ่มขึ้น แต่ปีนี้ไม่มีปัญหาภัยแล้งผลผลิตสับปะรดมีสูงขึ้น โดยมีปริมาณ 2.04 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 11.14 ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและกระจุกตัว ทำให้ราคารับซื้อทั่วไปและราคารับซื้อหน้าโรงงานต่ำลง แต่กระทรวงฯ ก็ได้เข้าไปแก้ไขปัญหาแล้ว

ที่มา-กรุงเทพธุรกิจ