ราคาสินค้าเกษตรวันที่20 มิ.ย.60

  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร — อังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 14:50:37 น.
ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2560

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 10,000 บาท/ตัน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 8.05 บาท/กก. มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%) บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก. ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ข้าวนาปรัง ความชื้น 15% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 8,500บาท/เกวียน ความชื้น 25% พันธุ์ สุพรรณบุรี โรงสีไฟโชครุ่งเรือง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 7,000บาท/เกวียน ความชื้น 15% พันธุ์หอมปทุมธานี 1 โรงสีสินทรัพย์ถาวร อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 9,250บาท/เกวียน ความชื้น 25% พันธุ์หอมปทุมธานี 1

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5%

บริษัท แหลมทอง จำกัด อ.ท่าเรือ จ.อยุธยา 8.05 บาท/กก.

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 1.60 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 3.80 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 3.90 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 54.88 บาท/กก.ราคาลดลงจากวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 55.64 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง (ส่งออกเกรด A)

สหกรณ์การเกษตร ท่าใหม่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี –

ทุเรียนหมอนทอง (ส่งออกเกรด AB)

ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี -ตลาดผลไม้เนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 100.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 95.00 บาท/กก.

ตลาดผลไม้เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด –

เงาะโรงเรียน

ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 26.00 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 25.00 บาท/กก.

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด –

ตลาดกลางเขาดิน อ.แกลง จ. ระยอง 28.00 บาท/กก.

มังคุด (ใหญ่)

ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 85.00 บาท/กก.

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด 93.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ที่ราคา 2560 ที่ราคา 90.00 บาท/กก.

ลองกอง เบอร์ 1

ตรอกนอง อ.ขลุง จ.จันทบุรี 55.00 บาท/กก.

ตลาดผลไม้แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด –

ลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ์ (เกรด AA)

บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 60.00 บาท/กก.

ลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย (เกรด A)

บริษัท รอยัลอินเตอร์กรุ๊ป 88 จำกัด อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 23.00 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4.70 บาท/กก.

มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดปฐมมงคล ท่ารถ บขส. อ.เมือง จ.นครปฐม 200.00 บาท/ร้อยผล.

มะนาว  ผลขนาดใหญ่พิเศษ

ตลาดกลางหนองบ้วย อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี 180.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

ผู้ใหญ่วิโรจน์ สว่างงาม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 2,200.00 บาท/ร้อยผล.

มะพร้าว ผลแห้งขนาดใหญ่

แหล่งรับซื้อ มะพร้าวทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2,300.00 บาท/ร้อยผล.

สุกร

สุดใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 60.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 40.00 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 260.00 บาท/ร้อยฟอง.

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 180.00 บาท/กก.

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

ที่มา- : http://www.ryt9.com/s/oae/2667059