สยยท.ยื่น”ฉัตรชัย”11ข้อแก้ปัญหายางร่วมกัน

  •  
  •  
  •  
  •  

         ถกทางออก : พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(หัวโต๊ะ)รับฟังข้อเสนอในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำจากผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยางจากเครือข่ายฯ 9 องค์กร  อนุญาตให้นายอุทัย  สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรฯ

เครือข่ายยางฯ 9 องค์กรเข้าพบรัฐมนตรีเกษตรฯ ยื่นข้อเสนอ 11 มาตรการในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำร่วมกันอย่างบูรณาการ  “ฉัตรชัย” เผยเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เกษตรกรเข้าใจไปในทางเดียวกัน ลั่นหมดยุคแล้วที่จะวิธีประท้วงเรียกร้อง วอนนำปัญหาขึ้นโต๊ะประชุมร่วมหาทางออก ยันจะเร่งเจรจา 3 ประเทศสร้างตลาดยางจริ

          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายจากตัวแทนเกษตรกรชาวสวนยางในนามเครือข่ายฯ 9 องค์กรประมาณ 40 คน นำโดยนายอุทัย  สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สยยท.)เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำว่า การหารือร่วมกันครั้งนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางและกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนอกจากการเข้ามาแสดงความขอบคุณที่รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรฯ ได้เสนอกรอบแนวทาง 4  มาตรการแก้ไขปัญหายางที่คณะรัฐมนตรีได้มติอนุมัติแล้ว ยังได้ยื่นข้อเสนอ 11 มาตรการที่จะได้มีการหารือร่วมกันในรายละเอียดต่อไป

         โดยเฉพาะเรื่องการตลาดที่กระทรวงเกษตรฯ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพารา และเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้ากับผู้ซื้อ ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดกลางยางพารา 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตยางพาราของชาวสวนยางซึ่งจะเป็นการซื้อขายยางแท้จริง ที่จะลดความผันผวนของราคายาง และที่สำคัญคือการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและทุกหน่วยงานภาครัฐต้องผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเตรียมงบประมาณในปี 2561 รองรับด้วย

          “การหารือครั้งนี้เกษตรกรชาวสวนยางเข้าใจตรงกันอย่างดีถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ซึ่งเกษตรกรได้ฝากขอบคุณนายกรัฐมนตรี ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร  พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการหาทางออกร่วมกัน ซึ่งแบบนี้คือสิ่งที่ถูกในยุคนี้ การแก้ไขปัญหาร่วมกัน ดีกว่ารวมกลุ่มประท้วงไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา” พลเอกฉัตรชัย กล่าว