JCS ญี่ปุ่จับมือ4บริษัทไทยผลิตไม้เนื้ออ่อนป้องโรงไฟฟ้า

  •  
  •  
  •  
  •  

 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตร เตรียมลงนามร่วมลงทุน ระหว่าง JCS ประเทศญี่ปุ่กับ  4 กลุ่มบริษัทของไทย เพื่อทำการการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจากไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นระยะยาว

รายงานข่าวจากคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ แจ้งว่า การลงนามในครั้งนี้เกิดจากปริมาณความต้องการเชื้อเพลิงพลังงานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นมีเป็นจำนวนมาก เป็นผลมาจากนโยบายการลดปริมาณการใช้ถ่านหินและการยกเลิกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โดยประเทศญี่ปุ่นมีเป้าหมายการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลโดยใช้วัตถุดิบจากไม้ ประมาณ 5GW ในปี คศ. 2019 ในจำนวนนี้มีความต้องการวัตถุดิบเชื้อเพลิงจากประเทศไทย ในรูปของพลังงานเชื้อเพลิงจากไม้อัดเม็ด (Wood Pellet) เพื่อป้อนให้กับอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าชีวมวลดังกล่าว โดย บริษัท JC Services จำกัด หรือ กลุ่ม JCS ซึ่งเป็นผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น ได้ทำการวิเคราะห์และตัดสินใจที่จะลงทุนหรือร่วมทุนในโรงงานผลิต Wood Pellet ในประเทศไทย จำนวน 20 โรงงาน และมีเป้าหมายการผลิตจำนวน 5 ล้านตันต่อปี

ดังนั้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2560 บริษัท JC Services จำกัด ได้ลงนามร่วมลงทุน กับบริษัทนัมเบอร์ไนน์ กรีนพาวเวอร์ จากัด ก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet ใหญ่ที่สุดในเอเชีย กำลังผลิตประมาณ 700 ตันต่อวัน เป็นโรงงานแรกในประเทศไทย ที่จังหวัดพังงา ภายใต้ความร่วมมือกับ JCS  ซึ่งในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นี้ บริษัท JC Services จากัด มีกำหนดการที่จะลงนามร่วมลงทุนกับบริษัทของไทย

ทั้งนี้  เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิต Wood Pellet จำนวน 4 โรงงานเพิ่มเติม ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี และสงขลา ประกอบด้วย บริษัท นัมเบอร์ไนน์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท เอ็น เค ดีสคัพเวอร์รี่ จำกัด และ บริษัท ไทย เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด คาดว่ากลุ่มบริษัท JCS จะใช้เงินลงทุนไม่น้อยกว่า 4,000 ล้านเยน กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น และเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย                    เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านวัตถุดิบและสม่ำเสมอ ตอบสนองนโยบายด้านพลังงานที่มั่นคงทั้ง 2 ประเทศคู่ค้า ในระยะเวลา 20 ปี นั้น กลุ่ม บริษัท JC Services Co.,Ltd. จึงได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะวนศาสตร์ ดำเนินการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจากไม้โตเร็วสำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นระยะยาว โดยมุ่งเน้นการผลิตไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน การจัดการสวนยางพาราแบบผสมผสาน โดยการใช้ระบบมาตรฐานการจัดการอย่างยั่งยืนตามแนวทาง FSC เข้ามาเพื่อการันตีความถูกต้องตามกฎหมายและความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยโครงการดังกล่าวนี้ จะเป็นโอกาสที่ดีสาหรับการเจริฐเติบโตด้านไม้เศรษฐกิจ การสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่เกษตรไม่เหมาะสมปรับเปลี่ยนมาปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน รวมถึงการดาเนินการแบบเกษตรแปลงใหญ่ ตามนโยบายรัฐบาลด้วย

จึงเรียนเชิญสื่อมวลเป็นเกียรติและทำข่าวในวันที่ 19 มิถุนายน  2560 เวลา 15.00 น. – 18.00 น.ณ ห้อง FORTROP ตึกวนศาสตร์ 60 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

 

 

หมายเหตุ – กำหนดการ
                 14.00 – 15.00 ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง และชมนิทรรศการ
                 15.00 – 15.15 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ
                                                                – CEO : JC Services Co.,Ltd (Mr.Masami

Nakakubo) กล่าวนโยบายการผลิตไฟฟ้าใน

ประเทศญี่ปุ่นและแนะนาบริษัทฯ

                    15.15 – 15.45 •พิธีลงนามร่วมลงทุน (Joint Venture : JV)

(1) JC Services Co.,Ltd – Number Nine Corporation Co.,Ltd. (สุราษฎร์)

(2) JC Services Co.,Ltd – Thai Energy Solution Co.,Ltd. (ชลบุรี)

(3) JC Services Co.,Ltd – บริษัท เอ็น เค ดีสคัพเวอร์รี่ จากัด (กระบี่)

(4) JC Services Co.,Ltd – Thai Energy Solution Co.,Ltd. (สงขลา)

– ผู้บริหารตัวแทนของบริษัท จำนวน 4 บริษัท กล่าว

 

15.45 – 16.15 •พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง JC Service Co.,Ltd. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมการจัดการวัตถุดิบเชื้อเพลิงพลังงานจากไม้โตเร็ว สำหรับโรงไฟฟ้าประเทศญี่ปุ่นในระยะยาว

•รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และผู้บริหาร คณบดีคณะวนศาสตร์  Mr.Masami Nakakubo (CEO Jc Services) และผู้บริหารทั้ง 3 ฝ่ายลงนามความร่วมมือ พร้อมพยาน

•รักษาการแทนอธิการบดีกล่าว ความร่วมมือกับ JCS

•ถ่ายภาพร่วมกัน

•เปิดให้ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ทำสกู๊ปข่าว