เอกชนแห่ยื่นซองประมูลข้าว 2.2 ล้านตัน

  •  
  •  
  •  
  •  

เอกชนตบเท้ายื่นเอกสารตรวจคุณสมบัติประมูลข้าวที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคน 2.2 ล้านตัน ระบุผู้ผ่านคุณสมบัติสามารถเข้ายื่นซองเสนอราคา 15 มิ.ย.นี้

         กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ รายงานว่า บรรยากาศการยื่นซอง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลข้าวสารในสต๊อกรัฐเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ปริมาณ 2.2 ล้านตัน ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมประมูล ตั้งแต่เวลา 09.00 น.จนถึงเที่ยง รวม 24 ราย ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเป็นนิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมตามกฎหมายจะสามารถยื่นซองเสนอราคาซื้อวันที่ 15 มิถุนายนนี้ โดยข้าวที่นำมาเปิดประมูลครั้งนี้อยู่ใน 167 คลัง 30 จังหวัด ประกอบด้วย ข้าว 17 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ 100 % ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด และข้าวขาว 5% เป็นต้น

         สำหรับปริมาณข้าวในสต๊อกรัฐขณะนี้เหลือไม่ถึง 3 ล้านตัน แบ่งเป็นข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภคเพียง 160,000 ตัน ข้าวเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนที่นำมาประมูลล็อตนี้อีก 2.2 ล้านตัน และข้าวในกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งการบริโภคของทั้งคนและสัตว์ อีก 500,000 ตัน ที่จะนำออกมาประมูลต่อเนื่องในเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อให้การระบายข้าวในสต๊อกหมดภายในปีนี้ตามเป้าหมาย

        อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศประเมินภาพรวมข้าวในตลาดอยู่ในช่วงขาขึ้น ดังนั้น การเสนอราคาซื้อข้าวในสต๊อกรัฐน่าจะได้ราคาดีเช่นกัน โดยข้าวหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่ 715 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ข้าวขาวเฉลี่ยอยู่ที่ 438 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน โดยการระบายข้าวนับตั้งแต่รัฐบาล คสช.ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม ช2557 ถึงปัจจุบันสามารถระบายไปแล้วทั้งสิ้น 13.89 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 130,000 ล้านบาท ขณะที่ยอดส่งออกข้าวตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สามารถส่งออกข้าวทั้งสิ้น 5.09 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,172 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.39

ที่มา – กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์