สัปดาห์นี้ผลไม้ตกกราวรูด

  •  
  •  
  •  
  •  

สถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรในตลาดไทในรอบสัปดาห์นี้ ( 8-15 มิ.ย.60) ดูเหมือนว่าผลไม้ตกกราวรูด อาทิ น้อยหน่าเพชรปากช่อง ปรับราคาลดลงที่ 70-90 บาท/กก. จาก 90-120 บาท/กก. เช่นเดียวกับ ลองกองจากภาคตะวันออก ปรับราคาลดลงที่  20-40 บาท/กก.จาก 30-50 บาท/กก.เนื่องจากสินค้าทั้ง 2 ชนิดเริ่มมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ทุเรียนหมอนทอง ราคาเพียง 55-75 บาท/กก. ส่วนผลไม้ต่างประเทศในสัปดาห์นี้ แนะนำ แอ็ปเปิ้ลเอ็นวี่ 1800  บาท/กล่อง (24-30 ลูก)

ราคาสินค้าประเภทพืชผัก  กระเทียมจีน ปรับราคาลดลงเช่นกันที่ 55-90 บาท/กก. จาก 80-130 บาท/กก. เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตเริ่มเข้าสู่ตลาดมากในขึ้นช่วงนี้  ด้านถั่วฝักยาว ปรับราคาขึ้นที่ 30-40 บาท/กก. จาก 20-30 บาท/กก.เกิดจากผลผลิตได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย

ประเภทสัตว์น้ำและอาหารทะเล ในสัปดาห์นี้ กบ  ปรับราคาลดลงที่ 80-95  บาท/กก. จาก 95-115 บาท/กก. เนื่องจากมีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดมากขึ้นในช่วง

              ประเภทเนื้อสัตว์ หมูเนื้อแดง ราคา 103-115 บาท/กก. ด้านไข่ไก่ราคา 2.20-3.70 บาท/ฟอง และเนื้อแดง(วัว) ราคา 220 บาท/กก.

                                      ตารางเปรียบเทีบ

สินค้า ราคาปัจจุบัน ราคาเปรียบเทียบ หมายเหตุ
น้อยหน่าเพชรปากช่อง 70-90 90-120 สัปดาห์ก่อน
ลองกอง 20-40 30-50 สัปดาห์ก่อน
ทุเรียนหมอนทอง 55-75 60-80 สัปดาห์ก่อน
กระเทียมจีน 55-90 80-135 สัปดาห์ก่อน
ถั่วฝักยาว 30-40 20-30 สัปดาห์ก่อน
กบ 80-95 95-115 สัปดาห์ก่อน
เนื้อแกง(วัว) 220 220 สัปดาห์ก่อน
ไข่ไก่(ฟอง) 2.20-3.70 2.20-3.70 สัปดาห์ก่อน
หมูเนื้อแดง 103-110 109-115 สัปดาห์ก่อน

……………………………………..

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ