ยึดดอยวาวี พูด“เทสโก้ ไข่ไก่ออร์แกนิก”ส่งขายทั่วไทย

  •  
  •  
  •  
  •  

 

  เทสโก้ โลตัส สนับสนุนชาวเขาบนดอยวาวี จ.เชียงราย ทำฟาร์มไก่อารมณ์ดี ผลิตไข่ออร์แกนิก ภายใต้แบรนด์ “เทสโก้ ไข่ไก่ออร์แกนิก” เน้นคุณภาพดีราคาคุ้มค่า ขายทั่วไทย ตอบรับกระแสอาหารปลอดภัยมาแรง หลังร่วมฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ คุมเข้มกระบวนการผลิตยกระดับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พลิกชีวิตชาวเขา เพิ่มรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน

นางสาว พรเพ็ญ นาถพิริยรัตน์ รองประธานกรรมการฝ่ายกำกับดูแลคุณภาพสินค้า เทสโก้ โลตัส  กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาหารสดเพื่อนำสินค้าดีมีคุณภาพราคาเข้าถึงได้ มานำเสนอต่อลูกค้า เป็นที่มาให้เราเข้าไปร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย  เช่นเดียวกับ เทสโก้ ไข่ไก่ออร์แกนิก ที่ร่วมมือกับ ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ ในการพัฒนาไข่ไก่ให้เป็นสินค้าออร์แกนิกในราคาคุ้มค่า คุณภาพสูง ตรวจสอบได้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคก่อนส่งขายไปยังร้านค้าของเทสโก้ โลตัส 99 สาขา และจะขยายสู่ทั่วประเทศหากตลาดให้การตอบรับ สร้างรายได้หลักให้กับชาวเขามีอาชีพที่มั่นคงอีกด้วย

 

“เทสโก้ ไข่ไก่ออร์แกนิก เป็นไข่ไก่อินทรีย์ที่รับซื้อมาจากชาวเขาเผ่าอาข่า และกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บนดอยวาวี โดยมี ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ เข้าไปส่งเสริมการเลี้ยง เทสโก้ โลตัส เข้าไปตรวจสอบกระบวนการเลี้ยงทั้งหมดจนได้ผลผลิตที่พร้อมขาย เพื่อสร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็น การดูแลฟาร์ม  การเลือกใช้อาหาร การตรวจสอบคุณภาพไข่  รวมถึงรับซื้อผลผลิตในราคายุติธรรม ยกระดับมาตรฐานชีวิตชาวเขาให้มีความสุข ซึ่งไข่ทุกฟองจะมีตราประทับเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่ฟาร์มแต่ละฟาร์ม”

ปัจจุบันเกษตรกรชาวเขาเผ่า   อาข่า และ กระเหรี่ยง ในหมู่บ้านห้วยน้ำเย็น บนดอยวาวี เข้าร่วมโครงการกับ ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ เป็นจำนวนมากและใช้พื้นที่บริเวณที่อยู่อาศัยประมาณ 1.5 -2 ไร่  เป็นแหล่งสร้างรายได้จากความสุขของไก่ที่ถูกปล่อยอย่างอิสระ อยู่ในโรงเรือนมาตรฐาน กินอาหารอินทรย์ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี คนเลี้ยงรักและดูแลเหมือนลูก เพื่อให้ไก่ในฟาร์มทำหน้าที่ผลิตไข่ไก่ออร์แกนิกป้อนตลาดทุกวัน

“เทสโก้ โลตัส  ได้เข้าไปเติมเต็มให้ห่วงโซ่ของการผลิตไข่ไก่ออร์แกนิกบนดอยวาวีมีความสมบูรณ์  จากต้นน้ำที่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกวัตถุดิบออร์แกนิกอย่าง ข้าวโพด ถั่วเหลือง 90 ราย ซึ่ง ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ ประกันราคารับซื้ออย่างเป็นธรรม  แล้วจัดส่งมายัง เกษตรกรชาวเขาผู้เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเป็นอาหาร   เมื่อไก่ออกไข่ ได้ผลผลิตแล้วทาง ฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ จะรวบรวมและจัดส่งให้กับ เทสโก้ โลตัส”

ขณะที่มีชาวเขาเข้าร่วมโครงการกับฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์ แล้ว  47 ฟาร์ม แต่ละฟาร์มจะเลี้ยงไก่ไข่ประมาณ 700-800 ตัว มีรายได้ 10,000-15,000 บาทต่อเดือน  รวมปริมาณผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้คือ 110,000 ฟองต่อสัปดาห์ มีไข่ไก่ที่ได้ขนาดมาตรฐานจำหน่ายได้ 85,000 ฟองต่อสัปดาห์ ส่งให้กับเทสโก้ ไข่ออร์แกนิก 15,000 ฟอง ที่เหลือส่ง ร้านอาหาร โรงแรม และห้างค้าปลีกอื่นๆ รวมถึงแบรนด์ของฮิลไทรบ์ ออร์แกนนิคส์เอง

นางมาบือ แสนโชคอรุณ ชาวกระเหรี่ยง อายุ 62 ปี หนึ่งในเกษตรกรที่เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ออร์แกนิค บอกว่า  เดิมครอบครัวทำไร่เลื่อนลอย  ปลูกข้าวโพด ถั่ว  ต้องใช้สารเคมีเยอะมาก  รายได้ไม่ค่อยดี แถมสุขภาพก็ไม่ดี มีอาการเวียนหัวจากการแพ้สารเคมี  พอมาทำโครงการนี้ เราก็ดีขึ้น การเลี้ยงก็ไม่ยุ่งยากอะไร ดูแลคนเดียวก็ได้  จะคอยดูว่ามีอาการเป็นอย่างไร ถ้าป่วยก็จับแยก  คอยสังเกตทุกวัน  เพราะต้องเก็บไข่ไปขาย

ส่วน นายปุกคำ ลิพอ ชาวกระเหรี่ยงที่หันมาเลี้ยงไก่ไข่บนเนินเขาสูง บอกว่า  เคยทำอาชีพรับจ้างทั่วไป   ได้ค่าแรง 200-300 บาทต่อวัน ได้บ้างไม่ได้บ้าง พอเห็นคนในหมู่บ้านเลี้ยงไก่ไข่แล้วมีรายได้มั่นคงก็เลยสนใจและเข้าโครงการเลี้ยง ตอนนี้ไก่ของผมเก็บผลผลิตส่งขายได้แล้ว ผมดูแลไก่อย่างดี ลูกผมก็มีความสุขที่ได้มาดูแลไก่ เก็บไข่สดๆ ทุกวัน