รุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ ข้าว-ข้าวโพดราคาลดลง หมูขยับขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  
รุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์
วันที่  30เมษายน – 4  พฤษภาคม 2561

ข้าวโพด : ราคาลดลง
         ในช่วงสั้นผลผลิตข้าวโพดนาในงวดสุดท้ายยังคงมีอยู่ ขณะที่ความต้องการใช้ยังทรงตัว ส่งผลให้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 642 บาท เป็นหาบละ 618  บาท   
ด้านราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2  พฤษภาคม 2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 396.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากการเพาะปลูกข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาในปีนี้ค่อนข้างล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากมีฝนตกชุก ขณะที่บราซิลประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่เพาะปลูกทางภาคใต้  จึงกระทบต่อผลผลิตข้าวโพดรุ่นที่2  แนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศจึงยืนแข็ง แต่ยังต้องติดตามผลประชุมระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เกี่ยวกับการโต้ตอบทางการค้า ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าระหว่างกัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนอ่อน

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

 
         สัปดาห์นี้ปริมาณผลผลิตถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ทำให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.75 บาท
ส่วนราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 2  พฤษภาคม2561 รอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 400.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ปรับขึ้นตามราคาข้าวโพด   สำหรับถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนพฤษภาคม ราคาอยู่ที่ 1,032.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นตามราคากากถั่วเหลืองที่ปรับสูงขึ้นตามความต้องการด้านอาหารสัตว์ภายในสหรัฐฯ ประกอบกับการเพาะปลูกถั่วเหลืองล่าช้าอย่างไรก็ตาม แนวโน้มในระยะสั้นอาจปรับตัวลงบ้าง เนื่องจากสต๊อกถั่วเหลืองในสหรัฐฯยังมีมากพอขณะเดียวกันต้องรอฟังผลเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ในฐานะที่จีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่     
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนอ่อน

[adrotate banner=”3″]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
         ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสัปดาห์นี้สมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้อ่อนตัวลง โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 48.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 42.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 45.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ยืนราคาที่กิโลกรัมละ 41.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง


         การซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทสในสัปดาห์นี้ไม่คึกคัก ทำให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาลดลงจากตันละ 485 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 481 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี.จากลดลงจากตันละ 394 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 391 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 สัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กระสอบละ 1,380 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวที่กระสอบละ 1,100 บาท
นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ไทยส่งออกข้าวได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.63 ล้านตัน และปี 2561มีเป้าหมายการส่งออกที่ปริมาณ 10 ล้านตัน มูลค่า 4,525 ล้านเหรียญสหรัฐ(58,000 ล้านบาท)  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาแข็งตัว

        คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบปรับราคาสุกรขึ้นอีก 2 บาทในทุกภูมิภาค โดยให้ปรับราคาขายจริงตามราคาประกาศ เพื่อช่วยประคับประคองผู้เลี้ยงทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก  เนื่องจากการซื้อขายจริงของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรทั้งสองกลุ่มยังประสบปัญหาขาดทุนสะสมมาอย่างยาวนาน โดยราคาประกาศล่าสุดของสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติอยู่ที่ 63-68  บาทต่อกิโลกรัม ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาทรงตัวอยู่ที่ตัวละ 1,800 บาท (บวกลบ 61)
ทั้งนี้ นายวันชัย อัศวพันธุ์นิมิต กรรมการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ และประชาสัมพันธ์สมาคมฯ เปิดเผยว่า จากภาวะราคาสุกรตกต่ำสะสมมากว่า 10 เดือน นับตั้งแต่กลางปี 2560 ที่ผ่านมา จึงมีเกษตรกรที่ไม่สามารถแบกรับภาระขาดทุนมาอย่างต่อเนื่อง ต้องเลิกเลี้ยงไปแล้วประมาณ 20% จากเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรทั้งประเทศรวม 195,000 ราย ทำให้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของเกษตรกรทั่วประเทศ ต้องประกาศปรับขึ้นราคาขายหมูหน้าฟาร์มประจำสัปดาห์เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตที่แท้จริงเท่านั้น หากแต่ราคาขายจริงที่เกษตรกรได้รับจากพ่อค้าคนกลางยังคงต่ำกว่าต้นทุนมากโดย 4 เดือนที่ผ่านมาเกษตรกรต้องขาดทุนทั้งระบบกว่า 11,000 ล้านบาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะแข็งตัว
ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว

         แม้ว่าขณะนี้จะเริ่มมีฝนตกต่อเนื่องมากขึ้นทั่วทั้งประเทศ ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยน้อยกว่าปกติ แต่การบริโภคเนื้อไก่ช่วงสัปดาห์นี้ยังทรงตัวและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากไก่ใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดมีน้อยลง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก จึงมีแนวโน้มการปรับราคาขึ้นมากกว่าส่วนกลาง ส่งผลให้ประกาศราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มของสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาทด้านลูกไก่เนื้อ ราคาทรงตัวที่ตัวละ 8.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ราคาทรงตัวที่ตัวละ 14.00 บาท    

แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อจะยืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
         การบริโภคไข่ไก่สัปดาห์นี้ทรงตัวสมดุลกับปริมาณผลผลิตไข่ไก่เป็นผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดทรงตัวที่ฟองละ 2.60 บาท  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF