สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์วันที่ 12 15 กุมภาพันธ์ 2561

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สัปดาห์นี้มีปริมาณน้อยลง ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ยืนแข็งเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่หาบละ 582 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2561รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 367.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความวิตกเกี่ยวกับผลผลิตในประเทศอาร์เจนตินา ซึ่งล่าสุดกระทรวงเกษตร สหรัฐอเมริกา ได้ปรับตัวเลขคาดการณ์ผลผลิตข้าวโพดของอาร์เจนตินาลดลงเป็น39 ล้านตัน  ซึ่งต่ำกว่ารายงานครั้งก่อน 3 ล้านตัน และน้อยกว่าปี 2560 จำนวน 2 ล้านตัน  ทำให้ภาวะการส่งออกของสหรัฐฯดีขึ้น แม้ว่ายอดสะสมการส่งออกข้าวโพด สหรัฐฯปีนี้จะต่ำกว่าปีที่แล้วถึง 28.9 %
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้าสัปดาห์นี้เท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 369.90เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 1,017.25 เซนต์/บุชเชล  โดยเป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาวะแล้งในอาร์เจนตินา ผู้ส่งออกกากถั่วเหลืองอันดับหนึ่งของโลก  ล่าสุด กระทรวงเกษตร สหรัฐฯเพิ่งปรับลดตัวเลขผลผลิตถั่วเหลืองอาร์เจนตินาเป็น 54 ล้านตัน ลดลง 2 ล้านตัน  ขณะที่ผลผลิตของบราซิลดีขึ้น 2 ล้านตัน เป็น 112 ล้านตัน  สำหรับการส่งออกถั่วเหลืองของสหรัฐฯยังไม่ดีนัก เนื่องจากจีนเพิ่งยกเลิกสัญญาซื้อจากสหรัฐฯจำนวนมาก  ส่งผลให้ราคามีโอกาสแกว่งตัวมาก  
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ความต้องการใช้ปลาป่นใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมาด้านปริมาณปลาป่นในท้องตลาดมีเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 50.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 53.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 กิโลกรัมละ 49.70  บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาลดลง


ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศสัปดาห์นี้ ความต้องการชะลอตัว เพื่อรอผลการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกทาเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 468 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 455เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ยืนราคาอยู่ที่ตันละ 364 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาลดลงจากกระสอบละ 1,330บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะทรงตัว
สุกร : ราคาทรงตัว
เนื่องจากสัปดาห์นี้ตรงกับเทศกาลตรุษจีน จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ราคาสุกรยืนในเกณฑ์แข็งตัว  ประกอบสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้ร่วมกันตัดวงจรลูกสุกรทำเป็นหมูหัน จำหน่ายในราคาพิเศษ ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และจะต่อเนื่องจนครบ 10 สัปดาห์  คาดว่าทิศทางราคาจะชัดเจนอีกครั้งในวันพระหน้าหลังเทศกาลตรุษจีน  โดยราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 48-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-52บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 46)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็งไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดสัปดาห์นี้เริ่มสอดคล้องกับการบริโภคที่กระเตื้องขึ้นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก มีผลผลิตไก่เนื้อสอดคล้องกับความต้องการ ขณะที่กำลังซื้อในภาคอีสานมีค่อนข้างจำกัด  ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ด้านลูกไก่เนื้ออ่อนตัวลงจากสัปดาห์ก่อนที่มีราคาตัวละ 13.50 บาท เป็นราคาตัวละ 11.50 บาท ส่วนลูกไก่ไข่ ราคายืนที่ตัวละ 10.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัวไข่ไก่ : ราคาทรงตัว


ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับความต้องการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัวที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

[adrotate banner=”3″]