สรุปราคาสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 22-26 มกราคม 2561

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น


ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสัปดาห์นี้ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดลดลงจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากหาบละ 570 บาท เป็นหาบละ 582 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 356.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าราคาข้าวโพดจะสูงขึ้นแต่ราคายังปรับขึ้นไม่แรงเท่ากับกากถั่วเหลือง เนื่องจากที่ผ่านมาราคาข้าวสาลีค่อนข้างอ่อน กอปรกับบางพื้นที่ของประเทศอาร์เจนตินามีฝนตก โดยเกษตรกรอาร์เจนตินาปลูกข้าวโพดแล้วเสร็จร้อยละ 91.30 ซึ่งถือว่าเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จเร็วกว่าปกติ อย่างไรก็ตามคาดว่าผลผลิตข้าวโพดอาร์เจนตินาในปีนี้จะได้ผลผลิตไม่ดีนัก ขณะเดียวกันการปลูกข้าวโพดรุ่นที่ 2 ในประเทศบราซิลอาจล่าช้าจากภาวะฝนตกชุก ดังนั้นแนวโน้มราคาข้าวโพดต่างประเทศคาดว่าจะยืนแข็งต่อไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมระหว่างที่ตลาดกำลังประเมินว่าในฤดูกาลต่อไป สหรัฐอเมริกาจะเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพื่อชดเชยความเสียหายในอเมริกาใต้หรือไม่
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะยืนแข็ง

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว


ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 24 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 324.00 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน เป็นราคาที่ลดลง ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 992.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากการเพาะปลูกถั่วเหลืองในประเทศอาร์เจนตินาได้รับผลกระทบจากภาวะแล้ง อย่างไรก็ตามการปลูกแล้วเสร็จถึงร้อยละ 96.70 แล้ว ส่วนในประเทศบราซิลประสบกับภาวะฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณผลผลิตเข้าสู่ตลาดลดลงและน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี 2560
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

[adrotate banner=”3"]

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ยังมีความต้องการใช้ปลาป่น ขณะที่ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดสมดุลกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 48.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 47.70 บาท
ทั้งนี้มีรายงานจากประเทศเปรูว่าจะออกมาตรการหยุดจับปลาทางตอนเหนือ-ตอนกลาง ในวันที่ 26/01/2018 ซึ่งคาดว่าจะจับปลาได้ทั้งหมด 700,000 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของโควต้า 1.49 ล้านตัน
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศในสัปดาห์นี้คึกคักเป็นอย่างมาก มีความต้องการซื้อข้าวจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 462 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 482 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 360 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากราคากระสอบละ 1,330 บาท เป็นกระสอบละ 1,380 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ เพิ่มจากกระสอบละ 980 บาท เป็นกระสอบละ 1,000 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาแข็งตัว
ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง จากความพยายามของผู้เลี้ยงสุกรในการเร่งผลักดันปริมาณผลผลิตสุกรส่วนเกิน โดยเฉพาะการจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูกพิเศษทั่วไทย ทั้งพื้นที่ภาคตะวันตกในจังหวัดราชบุรี และภาคอื่นๆ ตลอดจนการจำหน่ายปลีกตามห้างค้าปลีกต่างๆ ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นื้แข็งตัวขึ้น อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงเท่ากับราคาประกาศ อยู่ที่กิโลกรัมละ 46-54 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 43)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


การบริโภคเนื้อไก่ในสัปดาห์นี้มีอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาด ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ด้านลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะยืนอ่อน

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้ความต้องการบริโภคไข่ไก่ใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา ด้านปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ