ภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ “ข้าว-ไข่ไก่”ดีขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

[adrotate banner=”3"]

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 15-19 มกราคม 2561

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ความต้องการใช้ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดเพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่หาบละ 570 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 353.00 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถานการณ์แล้งในประเทศอาร์เจนตินายังน่าเป็นห่วง โดยคาดว่าผลผลิตข้าวโพดของอาร์เจนตินาอาจลดลงเหลือประมาณ 38.0 ล้านตัน จากตัวเลขของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา ที่คาดการณ์ไว้ที่ 42.0 ล้านตัน แนวโน้มราคาข้าวโพดตลาดต่างประเทศน่าจะยืนแข็ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว
ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้สมดุลกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.95 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 17 มกราคม 2561 รอบส่งมอบเดือนมีนาคม ราคาอยู่ที่ 324.30 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองรอบส่งมอบเดือนมีนาคม อยู่ที่ 968.75 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องมาจากภาวะภัยแล้งในประเทศอาร์เจนตินา อย่างไรก็ตามสภาวะการผลิตของบราซิลที่มีแนวโน้มดี กอปรกับราคาน้ำมันถั่วเหลืองที่อ่อนตัวจากสต๊อกผลผลิตถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้แนวโน้มราคาถั่วเหลืองโดยรวมน่าจะยืนแข็ง โดยกากถั่วเหลืองแข็งกว่าราคาถั่วเหลืองเมล็ด
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาทรงตัว
ปริมาณปลาป่นในท้องตลาดในสัปดาห์นี้เพียงพอกับการใช้ ส่งผลให้ราคาปลาป่นโดยรวมเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 56.50 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป กิโลกรัมละ 52.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน กิโลกรัมละ 48.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 52.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 47.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศคึกคัก มีความต้องการซื้อข้าวจากตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 441 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 462เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 347 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 350 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 เพิ่มขึ้นจากราคากระสอบละ 1,280 บาท เป็นกระสอบละ 1,330 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 980 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาทรงตัว
ปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้มีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์นื้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 44-54 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริงแข็งตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ 40-48 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,200 บาท (บวกลบ 40)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะยืนแข็ง

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว
สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อไก่มีอย่างต่อเนื่อง ด้านปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดมีเพียงพอกับการบริโภค ส่งผลให้ราคาขายไก่เนื้อหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 32 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 10.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาแข็งตัว


ความต้องการบริโภคไข่ไก่ในสัปดาห์นี้มีเพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณไข่ไก่ที่เข้าสู่ท้องตลาดใกล้เคียงกับสัปดาห์ก่อน ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดแข็งตัว อยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะยืนแข็ง

ที่มา:สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ