ราคาสินค้าเกษตรประจำวัน

  •  
  •  
  •  
  •  

ราคาสินค้าเกษตรประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2560

ข้าวเปลือกหอมมะลิ  15,500 บาท ต่อ 1 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้านาปี      7,600  บาท ต่อ 1 ตัน
 
ยางแผ่นดิบ  43.46 บาท  ต่อ 1 กิโลกรัม
ยางแผ่นรมควัน  46.66 บาท  ต่อ 1 กิโลกรัม
 
หัวมันสด (25%)  2.20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
มันเส้น คลังอยุธยา 6.15-6.30 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม
แป้งมัน คลัง กทม. 12.90-13.20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1569  
                                การยางแห่งประเทศไทย โทร 0-2433-2222 ต่อ 241

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง สามารถคลิกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่  :
กระทรวงพาณิชน์  http://www.moc.go.th/index.php/home.html
การยางแห่งประเทศไทย http://www.raot.co.th/main.php?filename=index

ที่มา: ข่าวทำเนียบรัฐบาล

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ