โชว์ข้าวไทยให้ทั่วโลกรู้จัก

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 เพื่อรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะข้าวคุณภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเชื่อมโยงตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวจากเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรง

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2560 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค และข้าวคุณภาพดีภายใต้ระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI ข้าวเฉพาะถิ่น ข้าวที่มีโภชนาการสูง รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากข้าว ให้เป็นที่รู้จักสู่กระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักรู้คุณค่าของข้าวไทยและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ที่เกี่ยวกับข้าวอย่างยั่งยืน

อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงตลาดข้าว และผลิตภัณฑ์จากข้าว จากพี่น้องเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวจากพี่น้องชาวนาอีกทางหนึ่งโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพจากทั่วประเทศ ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง รับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมจำลองถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค สะท้อนคุณค่าข้าวไทย ภูมิปัญญา ประเพณีและวัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่น

การจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2560 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนาหรรษาสู่เมืองกรุง” ซึ่งเป็นการจำลองวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบ “ถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค” ประกอบด้วย ร้านจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของดีแต่ละภาค โซนจำลองบ้านของแต่ละภาค ข้าวของเครื่องใช้ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย และอัตลักษณ์ของคนแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมต่าง ๆ โดยแต่ละภาคมีข้าวที่มีชื่อเสียงและลักษณะเด่น ได้แก่ ภาคเหนือ ข้าวเหนียวดำลืมผัว ข้าวหอมดอยขุนวาง ข้าวญี่ปุ่น ข้าวทับทิมชุมแพ และข้าวหอมใบเตย เป็นต้น

               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้าวหอมมะลิใหม่จากทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวมะลินิลสุรินทร์ ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ ข้าวมะลิโกเมนสุรินทร์ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟจากจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี ข้าวปกาอัมปึล เป็นต้น ภาคกลาง ข้าว กข 43 ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ ข้าวปทุมธานี 1 เป็นต้น และภาคใต้ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวสังข์หยดพัทลุง ข้าวช่อขิง ข้าวอัลฮัมดุลิลละห์ และข้าวหอมไชยา ข้าวไร่ดอกข่า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีนวัตกรรมด้านข้าวมาแสดงและจำหน่าย อาทิ ครีมบำรุงผิวจากข้าว ผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก เดอลองคอฟฟี่ หรือกาแฟผสมข้าวสังข์หยด อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ