สรุปภาวะสินค้าเกษตรในรอบสัปดาห์”ข้าว-ข้าวโพด”ราคาเพิ่มขึ้น

  •  
  •  
  •  
  •  

สรุปภาวะสินค้าเกษตรประจำสัปดาห์ วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560

ข้าวโพด : ราคาเพิ่มขึ้น
ปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ท้องตลาดในสัปดาห์นี้ลดลง เนื่องจากภาวะฝนตกในช่วงที่ผ่านมาทำให้คุณภาพของข้าวโพดที่ออกจากไร่ไม่ดีนัก มีการตีกลับข้าวโพดที่เข้าสู่โรงงาน ส่งผลให้ราคาข้าวโพด ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์สัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา จากราคาหาบละ 480 บาท เป็นหาบละ 510 บาท
ส่วนราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 345.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากภาวะการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดของสหรัฐอเมริกาใกล้เสร็จสิ้น เกษตรกรจึงชะลอการขายเพื่อรอราคาไปจนถึงช่วงปีใหม่ 2561 ส่วนความต้องการผลผลิตข้าวโพดในการผลิตเอทานอลยังคงมีอยู่ ขณะเดียวกันการเพาะปลูกข้าวโพดในประเทศอาร์เจนตินาได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ดังนั้นคาดว่าแนวโน้มราคาข้าวโพดในตลาดต่างประเทศจะยืนแข็ง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

ถั่วเหลือง  : ราคาทรงตัว

สัปดาห์นี้ปริมาณถั่วเหลืองที่เข้าสู่ท้องตลาดมีเพียงพอกับความต้องการใช้ ส่งผลให้ราคากากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้ายืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 15.00 บาท
ด้านราคาซื้อขายกากถั่วเหลืองในตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 รอบส่งมอบเดือนธันวาคม อยู่ที่ 324.40 เหรียญสหรัฐฯ/ชอร์ตตัน ส่วนถั่วเหลืองส่งมอบเดือนมกราคม 2561 อยู่ที่ 997.25 เซนต์/บุชเชล เป็นราคาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาวะการเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเหลืองของสหรัฐฯใกล้เสร็จสิ้น เกษตรกรส่วนใหญ่ชะลอการขายเพื่อรอราคา กอปรกับสถานการณ์การผลิตถั่วเหลืองของประเทศอาร์เจนตินาที่ประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วง
แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองน่าจะยืนแข็ง

ปลาป่น : ราคาเพิ่มขึ้น
จากการที่ประเทศเปรูมีการประกาศโควต้าจับปลารอบใหม่อยู่ที่ 1.49 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดเคยคาดการณ์ไว้ที่ 1.8-2.0 ล้านตัน โดยจะต้องติดตามสถานการณ์การจับปลาต่อไป ส่งผลให้ปลาป่นโดยรวมสัปดาห์นี้ราคาเพิ่มขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยปลาป่นเกรดกุ้ง ยืนราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 บาท ด้านปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 39.70 บาท เป็นกิโลกรัมละ 41.20 บาท และเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน จากราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 36.70 บาท
ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป จากราคากิโลกรัมละ 38.70 บาท เพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 40.20 บาท และปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคาเพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 33.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 34.70 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

ข้าว : ราคาเพิ่มขึ้น


ในสัปดาห์นี้ภาวะการซื้อขายข้าวตลาดต่างประเทศคึกคักขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้ราคาข้าวโดยรวมเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยข้าว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาเพิ่มขึ้นจากตันละ 419 เหรียญสหรัฐฯ เป็นตันละ 434 เหรียญสหรัฐฯ ด้านปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. จากราคาตันละ 329 เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มเป็นตันละ 332 เหรียญสหรัฐฯ
สำหรับการซื้อขายข้าวตลาดในประเทศ ข้าว 100% ชั้น 2 ราคาเพิ่มขึ้นจากกระสอบละ 1,240 บาท เป็นกระสอบละ 1,280 บาท ส่วนราคาปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคาทรงตัวอยู่ที่กระสอบละ 950 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวในประเทศน่าจะยืนแข็ง

สุกร : ราคาแข็งตัว
สัปดาห์นี้การบริโภคเนื้อสุกรปรับตัวดีขึ้นมาก ด้านปริมาณสุกรที่เข้าสู่ท้องตลาดยังคงมีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาประกาศสุกรหน้าฟาร์มจากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติสัปดาห์แข็งตัว อยู่ที่กิโลกรัมละ 56-59 บาท ส่วนราคาซื้อขายจริง กิโลกรัมละ 54-59 บาท
ด้านลูกสุกรขนาด 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ตัวละ 1,300 บาท (บวกลบ 54)
แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรน่าจะทรงตัว

ไก่เนื้อ : ราคาทรงตัว


ปริมาณไก่เนื้อที่ออกสู่ตลาดในสัปดาห์นี้มีใกล้เคียงกับช่วงที่ผ่านมา และสมดุลกับความต้องการบริโภค ส่งผลให้ราคาประกาศรับซื้อไก่เนื้อหน้าโรงงานชำแหละสัปดาห์นี้ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่กิโลกรัมละ 33 บาท
ส่วนลูกไก่เนื้อ ราคาอยู่ที่ 13.50 บาท และลูกไก่ไข่ ราคาตัวละ 13.00 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว
ในสัปดาห์นี้ปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ท้องตลาดมีอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอกับความต้องการบริโภค ทำให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากการสำรวจทั่วไปในท้องตลาดสัปดาห์ยืนราคาเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา อยู่ที่ฟองละ 2.40 บาท
แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว
ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ CPF

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ